NOUTĂȚI

Semnătura electronică calificată profesională

În data de 21 august 2020 a intrat in vigoare Ordonanța de urgență nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism. Respectiv, în data 11 decembrie 2020 au fost aprobate, prin Ordinul nr. 4134/3875/2020, Normele Tehnice privind aplicarea OUG nr. 140/2020,

În acest fel, este simplificată procedura obținerii anumitor avize, acorduri, aprobări și autorizații emise de autoritățile și instituțiile competente prin eliminarea obligației de a transmite documentele în format fizic cu semnătură olografă și ștampilă sau parafă profesională.

Prin urmare, arhitecții, auditorii energetici, experții tehnici, verificatorii de proiecte, responsabilii tehnici cu execuția, diriginții de șantier și alții asemenea pot elabora orice documente sau documentații cu semnătură electronică calificată în toate fazele de elaborare a documentației tehnice.

De reținut faptul că documentațiile pot fi elaborate în format fizic și după intrarea în vigoare a acestei reglementări. Indiferent de suportul material, documentațiile au aceeași forță juridică.

Din punct de vedere tehnic, certificatele digitale aferente semnăturilor electronice calificate profesionale conțin atribute specifice în funcție de calitatea profesională a solicitantului și de autoritatea competentă care a acordat dreptul de semnătură sau dreptul de practică.

Avantajele

Avantajele practice sunt cele care au determinat OAR să depună pe parcursul anului 2020 eforturi pentru apariția cadrului legal necesar. Să vorbim deci despre viitorul nostru într-o lume deschisă și eficientă prin digitalizare.

Avem o profesie liberală și de echipă. Putem fi implicați în cele mai interesante proiecte, oriunde în România sau chiar UE. Pentru fiecare proiect vom fi într-o echipă poate și cu alți arhitecți, dar sigur cu specialiștii din celelalte domenii necesare construirii. Dar proiectul dorit poate fi într-o locație îndepărtată, iar echipa – răspândită geografic din cele mai diverse cauze. Da, putem schimba fișiere și discuta prin meet-uri online, însă vraja dispare atunci când teancul de hârtii ne așteaptă să-i aplicăm parafa!

Combinația parafă de arhitect/conductor arhitect și semnătură olografă poate fi înlocuită, în lumea digitală, cu o semnătură electronică calificată profesională pentru arhitecți, însoțită de aplicarea unei mărci temporale.

Semnătura calificată profesională poate fi utilizată inclusiv în situațiile care nu sunt necesare atributele specifice care atestă calificarea profesională. Semnătura electronică calificată profesională este recunoscută de către ANAF, dar și de alte autorități locale și centrale. Este important de știut că pot exista pași suplimentari pentru înregistrarea semnăturii cu diversele autorități.

Este o evoluție tehnologică importantă, dar nu o schimbare de sistem. Motivele și logica regulilor cu privire la utilizarea parafei de arhitect sunt egal valabile și regăsibile în utilizarea semnăturii electronice. Spre exemplu, OAR trebuie să știe că utilizați un astfel de certificat și poate determina suspendarea sa în aceleași situații în care parafa poate fi retrasă.

Un certificat calificat specific profesiei de arhitect este un certificat calificat clasic care conține, în plus, câteva informații specifice între atributele sale. El poate fi emis de către orice emitent european de certificate, dispus să-și adapteze procedura astfel încât să verifice existența dreptului de semnătură pe care îl va scrie în certificat. Pe măsură ce va afla de existența unui nou emitent OAR vă va informa cu privire la această nouă opțiune.

Iată cum arată aceste atribute vizualizate în populara aplicație Adobe Reader.

Prezența acestor atribute (unde 5276 este numărul TNA al posesorului), împreună cu verificările standard făcute de Adobe Reader în privința calificării semnăturii și mărcii temporale, acordă documentului aceeași valoare juridică precum cea obținută prin aplicarea parafei pe un document tipărit.

Cum se obține?

Deja putem solicita și obține o semnătură electronică calificată profesională pentru arhitecți. Instrumentul acesta ține loc, în mediul digital, combinației de parafă de arhitect/conductor arhitect și semnătură olografă.

Acest lucru este posibil datorită adoptării (și aprobării ulterioare prin lege) a OUG 140/2020, a aprobării normelor tehnice de aplicare prin Ordinul nr. 4134 / 3875 / 2020 și implementării de către OAR a unor mecanisme primare pentru asigurarea funcționării procesului în conformitate cu întreg cadrul normativ incident.

Dar cum fac, efectiv? De unde obțin „semnătura electronică calificată profesională”?

Pentru început, consult ofertele disponibile în piață. Semnături electronice calificate (spre deosebire de cele avansate sau simple) furnizează o serie de prestatori de servicii de încredere, autorizați să facă asta conform reglementărilor europene și naționale. Nu trebuie să mă limitez la furnizorii de servicii de încredere activi în România, pot accesa produse de acest tip de la orice furnizor din trust-list-ul european, pe care îl găsesc 

Însă e cu siguranță mai confortabil să mă orientez spre furnizori din România, mai ales dacă nu sunt expert în instrumente digitale, identități electronice și specificații tehnice în mediul digital. Aceștia sunt AlfaTrustDigiSignCentrul de CalculCertsignNamirialTrans Sped.

În prezent nu există un parteneriat semnat între OAR și oricare dintre furnizori, așadar, nu există costuri preferențiale. 

Din punct de vedere legal, oricare dintre acești furnizori respectă aceleași condiții, care îmi vor asigura minimul de conformitate pentru tranziția spre semnarea digitală a proiectelor de arhitectură, cu toate documentele accesorii aferente.

Odată cu contactul inițial, îmi exprim interesul pentru achiziționarea acestui serviciu (pe un an sau mai mult, în funcție de ofertă), respectiv o semnătură electronică calificată, al cărei certificat calificat va conține acele elemente specifice, stabilite de reglementările în vigoare, care să îl facă efectiv echivalentul digital al semnăturii olografei pe parafa de arhitect aplicată în original.

Primul pas pe care îl face furnizorul este să mă identifice pe baza actului de identitate (buletin, carte de identitate, pașaport, act de rezidență), corelarea fundamentală necesară fiind între nume & prenume, fotografie – persoană și cod numeric personal (sau echivalentul din actul de rezidență, pentru cetățeni străini).

În baza cererii mele, care trebuie să conțină consimțământul meu în acest sens, furnizorul este îndreptățit conform cadrului normativ să interogheze lista sigură pusă la dispoziție de OAR, pentru solicitant,  regăsind în respectiva listă:

 • numele și prenumele;
 • numărul TNA;
 • calitatea profesională (titlul conferit prin diplomă, recunoscut la nivel european);
 • titlul de calificare (deocamdată arhitect cu drept de semnătură – arh. DS sau conductor arhitect cu drept de semnătură – c. arh. DS);
 • un cod secretizat care se poate valida doar prin corespondența corectă cu CNP-ul furnizat de mine la identificare.

Dacă toate aceste date sunt conforme cu cele furnizate de mine (cel puțin trebuie să furnizez nume & prenume și CNP), furnizorul are garanția unei informații sigure că eu sunt îndreptățit să primesc o semnătură electronică profesională de arhitect/conductor arhitect la acel moment – lista se actualizează ori de câte ori apar modificări în Tabloul Național al Arhitecților (TNA) care afectează lista deținătorilor de drept de semnătură activ, conferit de OAR.

În cazul în care un furnizor de servicii de încredere îmi solicită alte informații în legătură cu profesia (copie după diplomă, copie după certificat sau legitimație OAR etc.), acest lucru denotă fie o neînțelegere, fie o pregătire superficială a lucrătorului cu care interacționez. Ca și în multele situații profesionale, pot opta să-i prezint ce-mi solicită sau să ajut la corectarea solicitării neconforme. Nu este și cazul informațiilor legitime ce țin de identificarea persoanelor, la care sunt îndreptățiți. Dar cele profesionale trebuie și pot fi verificate direct și chiar automat de către furnizorul de servicii. Dacă apar probleme în acestă etapă, vă recomandăm să ne contactați.

În funcție de opțiunea mea, aș putea să solicit un singur certificat cu multiple titluri de calificare, dacă le dețin: arhitect cu DS, verificator de proiecte, specialist RUR, specialist MC etc. Trebuie doar să fiu conștient că modificarea oricărui atribut (dobândesc o „literă” în plus la RUR, îmi suspend dreptul de semnătură o vreme, renunț la calitatea de verificator etc.) va conduce la o imediată revocare a certificatului, deci nici celelalte atribute, nemodificate nu vor putea fi exercitate prin semnătura electronică în cauză. Voi fi nevoit să achiziționez una nouă, cu noua combinație de atribute.

Ce trebuie să mai știu?

 1. Semnătura electronică calificată obținută trebuie să poată fi asociată cu o marcă temporală calificată, un serviciu suplimentar oferit de furnizori la momentul aplicării semnăturii, iar ofertele comerciale sunt extrem de variate. Acest lucru este important, întrucât pentru autoritățile publice interesate este obligatoriu conform OUG 140/2020 să verifice existența mărcii temporale calificate. Chiar dacă nu este un risc imediat și va mai dura până când autoritățile vor implementa tehnic verificarea mărcii temporale calificată, condiția este prevăzută și ar trebui să clarific acest aspect cu furnizorul meu de servicii. Dar dacă semnătura mea nu o are asociată? E posibil ca documentația să fie refuzată până la corectarea acestui aspect.
 2. Arhitecții au obligația conform cadrului normativ să înștiințez Ordinul în termen de 5 zile cu privire la obținerea semnăturii electronice calificate profesionale, numele furnizorului și durata valabilității acesteia. Deși construim la OAR colaborarea tehnică necesară cu furnizorii de servicii de încredere pentru ca aceștia să preia printr-o procedură automată această sarcină a membrilor noștri, degrevându-i de un pas procedural, trebuie să mă asigur că acest lucru este preluat angajant de furnizorul meu. Dacă nu, trebuie să-mi îndeplinesc obligația, accesând acest link și îndeplinind procedura de completare ȘI TRIMITERE din formularul inteligent disponibil la această adresă (pentru completare si trimitere se va folosi Adobe Acrobat Reader disponibil gratuit pentru descărcare aici https://get.adobe.com/ro/reader/)
 3. La fel cum nu am voie să dețin mai multe parafe profesionale de arhitect, la fel nu am voie să dețin mai multe semnături electronice profesionale cu același atribut, de exemplu „arh. DS”. Dar pot, evident, să am o parafă pentru utilizarea în mediul fizic și o semnătură pentru utilizare în mediul electronic. Știu că niciodată nu voi putea folosi ambele pe același proiect în aceeași fază, întrucât cel puțin fazele majore pot fi derulate doar fie într-un mediu, fie în celălalt. Deși putem imagina variante de migrare de la o fază la alta din mediul electronic în cel fizic și vice-versa, o astfel de tranziție poate aduce o sumă de riscuri de recunoaștere, transfer de responsabilitate etc.
 4. În procesul de semnare electronic, atunci când sunt necesare și funcții suplimentare, acestea sunt posibile prin mici gesturi suplimentare (de regulă o bifă într-o fereastră din procesul de semnare). Am vorbit deja despre marca temporală calificată, dar mai este și nevoia de „sigilare electronică” a documentului semnat, cum este denumită în ordonanță – este vorba despre blocarea documentului, pentru a nu mai putea fi alterat ulterior. Deși operațiunile ulterioare semnării sunt afișate vizibil de soluția de semnare electronică (un mesaj de tipul „semnat valid dar modificat după semnare, prin adăugarea unei imagini pe pagina 7”), legiuitorul a considerat necesar ca înainte de momente cheie precum depunerea pentru obținerea autorizației sau avizului X, ultimul semnatar din eventualul șir de semnatari succesivi pe același document să blocheze documentul semnat, pentru a-i păstra integritatea și a evita chiar și eroarea umană pe mai departe.

Vă vom ține la curent cu dezvoltările legate de utilizarea acestei noi facilități-inițiative locale sau naționale ale Autorităților Publice care implementează fluxuri digitale de documente pentru sectorul construcțiilor, facilități oferite de furnizori sau actualizări ale legislației conexe.

Cum o folosim?

Dacă până acum am arătat ce este și cum se obține semnătura electronică calificată profesională pentru arhitecți și ce probleme rezolvă ea, acum arătăm cum vom obține rezultate. Este simplu, în esență cauciucul parafei este înlocuit de certificatul profesional, iar aplicarea parafei pe un document este echivalentă cu folosirea aplicației de semnare.

Merită însă mai întâi semnalate câteva avantaje ale semnăturii electronice față de cea olografă.

În primul rând, aceasta nu poate fi falsificată, la fel cum documentul nu poate fi modificat ulterior odată semnat. Furnizorul certificatului este obligat prin lege să aibă o asigurare profesională pentru daunele ce vi le-ar putea produce, mulți au chiar valori asigurate impresionante, expresie a încrederii în serviciul oferit și totodată posibil criteriu de selecție pentru dvs. Verificarea unei semnături este instantanee, vă recomandăm site-ul pus la dispoziție de Comisia Europeană în acest scop.

Controlul dvs. exclusiv asupra aplicării semnăturii este esențial. Pentru aceasta vor fi necesare întotdeauna două etape de autentificare înaintea aplicării semnăturii. Fie veți avea nevoie de un dispozitiv criptografic (asemănător unui stick de memorie USB) și o parolă, fie veți avea nevoie de o parolă și un al doilea cod dinamic, generat de o aplicație sau primit prin SMS în cazul unui certificat ”în cloud”. În oricare dintre variante, cu ocazia semnării se poate aplica și marca temporală, acțiune impusă de lege pentru documentele din domeniul construcțiilor, dacă aveți și acest serviciu activat. Majoritatea furnizorilor de certificate calificate includ gratuit și un număr lunar de marcări temporale – un alt criteriu de selecție pentru dvs.

Puteți semna orice tip de fișier pentru că o semnătură poate încapsula orice, putând fi și un container precum formatul ZIP. Spre deosebire de acesta însă nu este bine să semnați un pachet de documente pentru că nu le veți putea separa niciodată fără a distruge semnătura. Poate fi util pentru documentele de lucru, însă normele pun accentul pe documentele de tip PDF semnate intern dintr-un motiv simplu: toată lumea are aplicația gratuită Adobe Reader, iar aceasta oferă verificarea automată a semnăturii la deschiderea documentului.

Fișierele de lucru, formate tehnice sau PDF, stau și astăzi în servicii online precum Google Drive sau Microsoft OneDrive, chiar și Digi Storage dacă preferați un serviciu național. Au avantaje certe precum back-up automat și posibilitatea de a partaja fișierul cu ceilalți membri ai echipei. În viitor credem că vom migra către servicii mai inteligente care înțeleg natura documentului și fluxul său specific de lucru.

Acest tip de serviciu poate fi configurat să monitorizeze stadiul colectării semnăturilor profesionale necesare pentru un anume tip de proiect, să emită alerte și notificări. În mod sigur această abordare se va regăsi în viitoarea generație de aplicații de document management utilizate de acele autorități care primesc dosarele noastre, iar imposibilitatea de verificare automată, în lipsa semnăturii noastre profesionale electronice, va duce la întârzierea obținerii avizului sau autorizației.

Astfel de servicii online există deja în România, de la furnizori locali sau internaționali. Odată cu răspândirea semnăturilor electronice profesionale, OAR va identifica un furnizor cu servicii complete și prețuri rezonabile pe platfoma căruia va configura modele de fluxuri și reguli specifice activității noastre de coordonare a proiectului unei construcții, astfel încât să ofere membrilor săi un exemplu clar și concret al avantajelor specifice lucrului digital.

Semnătura calificată profesională poate fi utilizată inclusiv în situațiile care nu sunt necesare atributele specifice care atestă calificarea profesională. Semnătura electronică calificată profesională este recunoscută de către ANAF, dar și de alte autorități locale și centrale. Este important de știut că pot exista pași suplimentari pentru înregistrarea semnăturii cu diversele autorități.


PREMIUL SECTIUNII SCOLI DE VARA DE ARHITECTURA, TABERE DE CREATIE

In timp ce in Piata Mare au rulat filme legate de Scolile de Vara, in Holul Primariei s-a desfasurat Conferinta arhitectului Miklos KOLLO si Gala de Premiere a Sectiunii Scoli de Vara de arhitectură, tabere de creație.
Premiul Sectiunii a revenit proiectului “Tabără de creație de arhitectură – 2023 Valea Uzului” – coordonat de arh. Máthé Klára-Krisztina, arh. Anamaria Felvinczi, arh. Korodi Szabolcs.
De mai bine de 17 ani, cei doi arhitecti lucreaza cu elevii Liceului de Arte “Nagy István” din Miercurea Ciuc construind dotari utile pentru diferite comunitati rurale dar si caractere. Elevii au fost si ei prezenti la Gala. Emotia a cuprins intreaga sala nu numai pe castigatori.

Un “recidivist” a spus Serban Tiganas, membru al Juriului, despre Áron-Lóránt Török care a castigat Premiul Sectiunii Clădiri socio-culturale (educație, sănătate, cult) cu aluzie la Premiul Special UAR pe care arhitectul l-a primit la BNA 2018 pentru proiectul Hotel si Camin “Fidelis” din Sfantu Gheorghe.
Era vorba despre reconversia unui cămin de Fete, construit în anii 1958-1959 cu funcțiunea de cămin muncitoresc pentru fetele nemăritate, care lucrau la Fabrica de Textile din orașul Sfântu Gheorghe.

PREMIUL SECTIUNII REVITALIZARE RURALA a revenit arh. LŐRINCZ Barna, arh. DÉNES Péter pentru proiectul SURA CULTURALA din com.Zetea, sat Sub Cetate.
Clădirea situată în preajma unei mori de apă , este gândită pentru a servi ca loc de întrunire pentru evenimente culturale, work-shopuri pentru promovarea meșteșugurilor tradiționale, expoziții, prezentări de meșteșuguri și materiale tradiționale. Însăși clădirea este un obiect de expoziție cu rolul de a prezenta metode tradiționale de construire, detalii de îmbinări, mod de folosire tradițională a materialelor.


Felicitari Aron Torok pentru premiul 1 primit la secțiunea “clădiri socio-culturale” din cadrul BNA2023 Bienala Națională de Arhitectură ediția a XV-a “Împreună” ?.

Bienala Nationala de Arhitectura


Arh.  Miklós Köllő a primit premiul președintelui UAR  în cadrul BNA2023 Bienala Națională de Arhitectură ediția a XV-a “Împreună”. Arh.  Miklós Köllő  semnalează o prezență excepțională, inspirațională și semnificativă pentru perioada actuală. Felicitari!

Bienala Naționala de Arhitectura 2023


 

Arhitecta Regelui Charles în Transilvania, Silvia Svetlana Demeter-Lowe, a acordat un interviu pentru PRESShub.

Se naște la Brașov, studiază arhitectura la București și urmează la Oxford un master în teoria „Conservării Arhitecturale”. Se întoarce în România și aproape că nu are clienți care să-i înțeleagă viziunea, până când sosește miraculos oferta să lucreze pentru casele din Transilvania ale Prințului Charles, actualul rege al Marii Britanii.

Își cumpără ea însăși o casă într-un sat săsesc și, înfruntând opiniile majoritare, aplică ce a văzut și învățat în Anglia. Salvează case.

Silvia Demeter este acum foarte cunoscută în orașele și satele din Transilvania. Eu am întâlnit-o în casa unui antropolog care a venit de la Basel și și-a cumpărat o gospodărie într-un sat săsesc de lângă Sighișoara.

Mai multe detalii ⇒ Arhitecta Regelui Charles în Transilvania: „Restaurare? Ȋntreprinderea e o minciună de la un capăt la altul!”


Brasovul găzduiește in zilele acestea o prezentare de proiecte care s-au evidentiat la concursul de arhitectura “CASA mica-casa CUIB”-ediția 2022, organizat de Filiala Teritorială “Dunărea de Jos” a Ordinului Arhitectilor din Romania
Va invitam sa fiți alături de noi la vernisaj in data de 12 mai, ora 13.00, in cadrul spațiului expozițional de la etajul AFI Palace Brasov.
Expoziția poate fi vizitată in perioada 12 mai-21 mai 2023, urmand ca in luna următoare sa fie itinerată in Sfantu Gheorghe si Miercurea Ciuc.


 

Calendarul evenimentelor ce vor avea loc în Brașov, sub egida Arhitectura.6, în perioada 28 octombrie- 04 noiembrie 2022, lansându-vă invitația de a participa la cât mai multe dintre acestea:

 1. Expoziția proiectelor aflate în competiție în cadrul ediției din acest an28 octombrie- 04 noiembrie 2022, pe aleea din fata Primăriei Municipiului Brașov- B-dul Eroilor.

 

 1. Vernisaj expoziție: luni, 31 octombrie 2022, ora 13:00, pe aleea din fața Primăriei Municipiului Brașov- B-dul Eroilor.

 

 1. Atelier de-a arhitectura pentru copii – Arhipălării faimoase” (dedicat copiilor cu vârsta între 7 și 12 ani): sâmbătă, 29 octombrie, interval orar 10.00 – 13:00, Turnul Poarta Ecaterina

 

 1. Expoziția de fotografie de arhitectură luni, 31 octombrie- 04 noiembrie, sediul Filialei

 

 1. Prezentare“ Shrinking Cities in Romania” arh. Ilinca Constantinescu, luni, 31 octombrie, ora 17.00, sediul Filialei/ Turn Poarta Ecaterina

 

 1. Proiecție de Film UrbanEye, CITIZEN JANE: BATTLE FOR THE CITY, luni, 31 octombrie, ora 19.00, Centrul Multicultural al Universității Transilvania Brașov-RectoratBrașov- Rectorat

 

 1. Prezentare carte „Locuinţa românească. Un fişier” arh. Cristina Constantin | arh. Cosmin Pavel: marți, 01 noiembrie, ora 17.00, sediul Filialei/ Turn Poarta Ecaterina

 

 1. Proiecție de Film UrbanEye, PUSH, joi, 03 noiembrie, ora 19.00, Centrul Multicultural al Universității Transilvania Brașov-Rectorat

 

 1. Prezentare proiect „Identitate: arhitecți pentru Cartierul Arhitecților” arh. Maria Găvozdea: joi, 03 noiembrie, ora 17.00, sediul Filialei/ Turn Poarta Ecaterina

 

 1. Prezentare proiect „Unde locuiesc eu” arh. Oana Simionescu: vineri, 04 noiembrie, ora 17.00, sediul Filialei/ Turn Poarta Ecaterina

 


În cadrul Galei de premiere a Bienalei Arhitectura.6, din data de 08 octombrie 2022, juriul concursului, format din arh. Tiberiu Bucșa, arh. Cosmin Pavel, arh. Adrian Pop, arh. Iulia Stanciu, arh. Andrei Șerbescu, artist plastic Dan Perjovschi și arh. Tberiu Ciolacu (membru supleant), au anunțat nominalizările, premiile pentru fiecare secțiune a concursului și premiul partenerului principal al Bienalei:

Premiul Partenerului principal 1 Licență ARCHICAD 26 GRAPHISOFT licența în valoare de 4000 Euro+TVA.
2/4 Case din beton – locuințe cuplate | Târgu Mureș | Manopera Architecture | arh. Romeo Cuc, Raluca Sabău, Roxana Pop, Mara Sescioreanu

 • Secțiunea 1: Arhitectură – Locuire (proiecte admise: 20)

1. Nominalizare:
2/4 Case din beton – locuințe cuplate | Târgu Mureș | Manopera Architecture | arh. Romeo Cuc, Raluca Sabău, Roxana Pop, Mara Sescioreanu.

2. Nominalizare:
Casa AG | Miercurea Ciuc | ZTN | Antal Zoltan.

3. Nominalizare:
The Lake Home | Sibiu | AAIM Studio Architecture | Andrei Mitrus, Alexandra Mitrus-Ion, Sonia Petrea, Magda Mucenica.

4. Nominalizare:
Corp C – locuințe colective | Brașov | Exhibit Arhitectura | arh. Dragoș Oprea, Nicolae Petrencu, Alice Dimofte colaboratori Beatrice Bucur, Dana Cucoreanu, Diana Bogdan, Albert Marin.

• PREMIU
Casă în Vermes | Studiooprea | arh Cristian Oprea

 • Secțiunea 2: Arhitectura dotărilor comunitare și de producție (proiecte admise: 21)

1. Nominalizare:
Clădire centru social integrat „Caritas” | Târgu Mureș | arh. TÓTHFALUSI Gábor

2. Nominalizare:
Clădire de birouri | Sfântu Gheorghe| Open Works SRL | arh. Török Áron Lóránt, B. Köllő Ágnes, Kovács Andor, Cernea Cezar

• Premiu:
Pavilion de ski – Mountain Rest Guesthouse| Piricica | a-platz | arh. Bușe Mihai, Forró Emőke, Tövissi Márton

Premiu:
Clinica de radiologie MedEuropa | București | JB Arhitectura | arh. Johannes Bertleff, Adrian Ianchiș, Raluca Grecea, Ana Potoschi

 • Secțiunea 3: Arhitectura spațiului public (proiecte admise: 4)

1. Nominalizare:
hey!yard 3.0 | Castelul Teleki – Gornești  Ana Felvinczi

• Mențiune:
Foișorul interbelic | Studio Govora | arh Petru Mortu Radu Tîrcă, Ștefania Hîrleață, colaborator ist artă Irina Leca, ing. Ștefan Geantă

• Premiu:
100 onns Lia Rumantscha | Plazza cumünela, Zuoz | arh. Paraschiv Dan-Felix

 • Secțiunea 4: Restaurare / Reabilitare / Intervenții pe fondul construit (proiecte admise: 23)

1. Nominalizare:
Casa F | Brașov| Exhibit Arhitectura | arh. Dragoș Oprea, Alice Dimofte

2. Nominalizare:
Dacherprogramm – Program de reparații ale acoperișurilor bisericilor fortificate | Atelier Tudor Pavelescu S.R.L – arh. Tudor Pavelescu

3. Nominalizare:
Reabilitarea ansamblului bisericii reformate | Rugănești | 4zet architects | arh. Várday Zsolt, arh. Várday Kinga, arh. Nagy János

Premiu:
Restaurarea bisericii reformate | Daia | Larix Studio | Köllő Miklós, Siklódi Róbert

Premiu:
KLUSERSTRASSE 28 | Basel | Studiooprea | arh. Cristian Oprea, Coautor: Kohnle Lee Architekten

 • Secțiunea 5: Amenajare de interior / Scenografie (proiecte admise: 12)

1. Nominalizare
you·tópia | arh. Előd-Zoltán Golicza

• Premiu:
Sinucigașul | arh. Előd-Zoltán Golicza

 • Secțiunea 6 : Design de obiect (proiecte admise: 8 )

1. Nominalizare:
Full Moon | ZTN | Antal Zoltan

 • Secțiunea 7: Proiecte de sertar (proiecte admise: 13)

1. Nominalizare:
APH 07 | Călimănești| Atelier Govora | arh. Radu Tîrcă, arh. Ștefania Hîrleață

2. Nominalizare:
Casa J | Exhibit Arhitectura | Dragoș Oprea, Alice Dimofte, Beatrice Bucur

 • Secțiunea 8: Newcomers (proiecte admise: 3)

FELICITĂRI TUTUROR PARTICIPANȚILOR!!!!!

VĂ MULȚUMIM PE ACEASTĂ CALE PENTRU INTERESUL NEAȘTEPTAT DE MARE ACORDAT ACESTEI EDIȚII A BIENALEI DE ARHITECTURA [arhitectura.6]

OAR Filiala Sibiu – Vâlcea
OAR Brașov Covasna Harghita
OAR Ordinul Arhitecților Filiala Mureș

PARTENER PRINCIPAL EVENIMENT: GRAPHISOFT
Mai multe detalii pe https://www.consoft.ro

PARTENER EVENIMENT: WIENERBERGER
mai multe detalii pe https://www.wienerberger.ro

PARTENER EVENIMENT: ALUKONIGSTAHL
mai multe detalii pe https://www.alukoenigstahl.ro

PARTENER MEDIA: ZEPPELIN
Mai multe detalii pe https://e-zeppelin.ro


❗❗REZULTATE PRESELECTIE❗❗❗❗
?CALENDAR?
☑️TERMEN PREDARE PLANȘE FINALE ÎN FORMAT ELECTRONIC☑️
MARȚI | 20 SEPTEMBRIE
☑️JURIZARE☑️
JOI | VINERI | 06 | 07 OCTOMBRIE
☑️PUBLICAREA REZULTATELOR☑️
SÂMBĂTĂ | 08 OCTOMBRIE
☑️VERNISAJUL EXPOZIȚIEI ȘI ANUNȚAREA PREMIILOR SIBIU☑️
SÂMBĂTĂ | 08 OCTOMBRIE – Galeria de Arta a Uniunii Artistilor Plastici

ANUNTAM un PREMIU SPECIAL – Premiul sponsorului principal, GRAPHISOFT, constând în
❗❕❗❕1 Licență ARCHICAD 26❗❕❗❕
în valoare de 4000 Euro+TVA, în afară de premiile pentru fiecare secțiune a concursului. Premiul se va înmâna de către Partener in cadrul Expoziției concurs [arhitectura.6] ediția 2022.
Pentru fiecare secțiune a concursului se va acorda un singur constand in:
1. ARHITECTURĂ – LOCUIRE | 5000 Lei
2. ARHITECTURA DOTĂRILOR COMUNITARE ȘI DE PRODUCȚIE | 5000 Lei
3. ARHITECTURA SPAȚIULUI PUBLIC | 5000 Lei
4. RESTAURARE / REABILITARE / INTERVENȚII PE FONDUL CONSTRUIT | 5000 Lei
5. AMENAJARE DE INTERIOR / SCENOGRAFIE | 5000 Lei
6. DESIGN DE OBIECT | 5000 Lei
7. PROIECTE DE SERTAR | 5000 Lei
8. NEWCOMERS | 2500 Lei.
La expoziția-concurs din cadrul BIENALEI [arhitectura.6] pot participa arhitecți membri ai Filialelor Teritoriale OAR Brașov-Covasna-Harghita, Sibiu-Vâlcea și Mureș precum și colective coordonate de arhitecți membri ai celor trei Filiale.
De asemenea, POT PARTICIPA arhitecți membri și colective coordonate de arhitecți membri ai oricărei Filiale Teritoriale OAR cu condiția ca lucrarea înscrisă în concurs să fie localizată în unul dintre județele Sibiu, Vâlcea, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș.
Le dorim concurenților mult succes! Așteptăm să ne transmiteți proiectele dumneavoastră pentru concurs la adresa de e-mail arhitectura6@gmail.com.
❗❕❗❕DEADLINE 27.08.2022, orele 16.00.❗❕❗❕
Mai multe detalii pe https://arhitectura6.ro

[Arhitectura.6_ediția 2022] START ÎNSCRIERI CONCURS
BIENALA [arhitectura.6] este un eveniment organizat de Filiala Teritorială OAR Sibiu-Vâlcea în parteneriat cu Filiala Teritorială OAR Brașov-Covasna-Harghita și Filiala Teritorială OAR Mureș, finanțat din Timbrul Arhitecturii. Evenimentul central al [arhitecturii.6] este expoziția de arhitectură și premierea lucrărilor selectate de un juriu format din personalități recunoscute, atât din mediul nostru profesional, cât și din afara acestuia. [Arhitectura.6] continuă seria edițiilor de Bienale teritoriale organizate în trecut, dezvoltând un format integrat pentru cele trei filiale teritoriale OAR. Formatul evenimentului propune îmbogățirea și consolidarea expoziției concurs de tip Bienală prin integrarea expoziției concurs într-o serie de evenimente menite să promoveze importanța arhitecturii și să consolideze rolul arhitectului în comunitate.

Scopul evenimentului este, așadar, promovarea arhitecturii de calitate și generarea de discuții critice despre arhitectura recent construită.

La expoziția-concurs din cadrul BIENALEI [arhitectura.6] pot participa arhitecți membri ai Filialelor Teritoriale OAR Brașov-Covasna-Harghita, Sibiu-Vâlcea și Mureș precum și colective coordonate de arhitecți membri ai celor trei Filiale. De asemenea, pot participa arhitecți membri și colective coordonate de arhitecți membri ai oricărei Filiale Teritoriale OAR cu condiția ca lucrarea înscrisă în concurs să fie localizată în unul dintre județele Sibiu, Vâlcea, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș.

 

EXPOZIȚIA – CONCURS și JURIZAREA lucrărilor respectă structurarea pe următoarele secțiuni:

 1. ARHITECTURĂ – LOCUIRE | lucrări de arhitectură cu funcțiunea de locuire.
 2. ARHITECTURA DOTĂRILOR COMUNITARE ȘI DE PRODUCȚIE | lucrări de arhitectură cu alte funcțiuni decât locuire
 3. ARHITECTURA SPAȚIULUI PUBLIC | proiecte de amenajare a unor spații publice/urbane, proiecte de amenajări peisagere.
 4. RESTAURARE / REABILITARE / INTERVENȚII PE FONDUL CONSTRUIT | lucrări de restaurare a monumentelor de arhitectură, reabilitarea clădirilor, proiecte de reconversie.
 5. AMENAJARE DE INTERIOR / SCENOGRAFIE | amenajări interioare și proiecte de decoruri și scenografie. Nu se acceptă lucrări de scenografie virtuală.
 6. DESIGN DE OBIECT | produse sau prototipuri de obiecte realizate.
 7. PROIECTE DE SERTAR |proiecte contractate care au ajuns într-o fază avansată de concept/proiectare, dar care nu au mai fost executate din diferite motive. Exceptate din această secțiune sunt proiectele de concurs. Pot fi predate la această secțiune proiecte de concurs, urmând a fi expuse în cadrul evenimentului, dar în afara concursului (nu vor face parte din proiectele jurizate și nu vor fi nominalizate sau premiate).
 8. NEWCOMERS |lucrări de diplomă licență 2018 – 2021 absolvenți arhitectură, urbanism, amenajare interior și peisagistică, cu condiția ca proiectul de diploma să fie localizat într-unul dintre județele Sibiu, Vâlcea, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș.

Începând de astăzi până vineri, 27 august, orele 16.00, așteptăm să ne transmiteți proiectele dumneavoastră pentru concurs la adresa de e-mail arhitectura6@gmail.com.

REGULAMENT_Arhitectura.6_ediția 2022


Rezultate alegeri Conferința Teritoriala 6 mai 2022
Componența noilor foruri de conducere ale Filialei Teritoriale Brașov- Covasna- Harghita, mandatul 2022-2026

PREȘEDINTE

 • DRACEA RAZVAN ION

CONSILIUL TERITORIAL

 • ALDEA  IOANA
 • BERSZAN  RUXANDRA CARMEN
 • BERTLEFF JOHANNES ANDREAS
 • CHIRILĂ TITUS
 • DEMETER LOWE SILVIA SVETLANA
 • DIACONU FLORIN
 • DRACEA RAZVAN ION
 • GRIGORESCU ALINA CRISTINA
 • IANCHIŞ ADRIAN FLAVIUS
 • MARA MIHAI SERBAN
 • MANOLACHE MARILENA
 • MATHE ZOLTAN
 • MUNTEANU ALEXANDRA ELENA
 • OPREA CRISTIAN DANIEL
 • PACHIDE-ȚARIC MARA STEFANA
 • ROZNOVĂȚ GABRIEL CRISTINEL
 • ROZNOVĂȚ MANUELA ALINA
 • RUDEI ALINA
 • STOIAN MIHAELA
 • STOIAN SILVIU ANDREI
 • URSACHI DEEA CRENGUTA

COMISIA TERITORIALĂ DE DISCIPLINĂ

 • BARTHA LORÁND KÁROLY
 • GEREA MIRUNA MAGDALENA
 • NISTE GABRIEL NICOLAE
 • ROȘCA MIHAI VIRGIL
 • TÖRÖK ÁRON LÓRÁNT
 • VÁRDAY ZSOLT
 • ZARNOVEAN LIVIU

COMISIA TERITORIALĂ DE CENZORI

 • BÎRSAN GEORGE
 • TALOȘ OVIDIU MARIAN
 • CRĂCIUN DRAGOȘ CORIOLAN- supleant

Conferința Teritoriala programata pentru data de 29.04.2022,  se reprogramează pentru data de 06.05.2022, ora 10:00.
Lucrările Conferinței Teritoriale ordinare se vor desfășura în sala de conferințe ” Stefan Luchian”, din cadrul Brașov Business Park.
Totodată se prelungește termenul pentru depunerea candidaturilor la funcția de: Președinte, membru in Consiliul Teritorial, Comisia teritoriala de disciplina, Comisia teritoriala de cenzori, Consiliul Național, până la data de 22 aprilie 2022, pentru a acoperi numarul de locuri disponibile.Candidații trebuie să trimită până la termenul menționat Cererea, Curriculum Vitae si scrisoarea cu obiectivele și acțiunile pe care doresc să le realizeze în cazul în care vor fi alesi. La depunerea candidaturilor, filiala va elibera adeverința tip privind plata la zi a cotizatiei și dovada privind sancțiunile disciplinare.Vă reamintim că propunerile, amendamentele sau observațiile privind proiectul de regulament al Filialei Teritoriale OAR Bv-Cv-Hr, intrat în procesul de Transparență decizională, pot fi transmise pe adresa de email a Filialei secretariat@oar-bvcvhr.ro,până pe data 22 aprilie 2022.
Proiectul de regulament al Filialei Teritoriale OAR Bv-Cv-Hr se regăseste în rubrică denumită “Transparenţă decizională.Documente în dezbaterea membrilor filialei“, pe site-ul filialei.

În perioada 08 – 10 aprilie 2022 a avut loc jurizarea proiectelor înscrise la Concursul Internațional de Soluții “Piața Sfatului Brașov Central Square”, competiție lansată oficial pe data de 04 februarie 2022.
Luni, 11 aprilie 2022, începând cu ora 15:30 a avut loc evenimentul de anunțare a rezultatelor jurizării competiției, eveniment găzduit de Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri (CATTIA) rezultatele Concursului Internațional de Soluții “Piața Sfatului Brașov Central Square”.

În urma deliberărilor juriului au fost selectate proiectele câștigătoare:

PREMIUL I – Proiect nr. 101  – FC0607 –STARH – ARHITECTURĂ, CONSTRUCȚII, DESIGN SRL. 
Autori principali: FLORIAN STANCIU / COSMIN GĂLĂȚIANU / EDUARD DUMITRU UNTARU
Coautori: MARIA-IULIA STANCIU, ROBERTA IULIA FRUMUȘELU, ALEXANDRU CRISTIAN BEȘLIU, COSMIN VALENTIN GEORGESCU, OCTAVIAN BÎRSAN, DAVID SEBASTIAN MIHAI, SEBASTIAN COSMIN CIULEI, NELA ANDRIEȘ

PREMIUL II – Proiect nr. 114 – AA2003 – ADN BIROU DE ARHITECTURA
Autori principali: ADNBA
Coautori: Andrei Serbescu, Bogdan Bradateanu, Horia Munteanu, Adrian Untaru, Elena Zara, Oana Gramada, Esenghiul Abdul, Andreea Cutieru, Cezara Lorent
Colaboratori arhitectură: Adrian Bratu, Alexandra Iliescu, Loredana Bumbacea, Bianca Aparaschivei, Alina Olteanu, Mihai Toader

 

 

PREMIUL III – Proiect nr. 108 – MP1235 – Studio 82 SRL în asociere cu Vlad Sebastian Rusu Birou Individual de Arhitectură
Autori principali: Studio 82 SRL și Vlad Sebastian Rusu Birou Individual de Arhitectură
Coautori: arh. Vlad Sebastian Rusu, arh. Octav Silviu Olănescu, arh. Maria Cristina Florian, arh. Andrada Pinte, arh. Petrică Maier-Drăgan și arh. Andra Vlădoiu

 

MENȚIUNE ONORIFICĂ – Proiect nr. 104  – CL9178 – VOICU & IONITA ARCHITECTS SRL
Autori principali: VOICU & IONITA ARCHITECTS
Coautori: arh. Narcisa Gabriela IONITA, arh. Tiron Laura Ioana, arh Cosmin GANDORE, arh. Vlad Alexandru VOICU
MENȚIUNE ONORIFICĂ – Proiect nr. 127  – FK3248 – STREAMLINE PLANNING SRL în asociere cu PROSPECT SRL
Autori principali: Asocierea STREAMLINE PLANNING SRL & PROSPECT SRL
Coautori: arh. Andrei Fanciali, arh. Matei Niculescu, arh. Tudor Costăchescu, arh. Radu Costăchescu,  arh. Andreea-Claudia Boțu
Colaboratori arhitectură: arh. Alexandru Munteanu
Colaboratori specialități: Instalații: ing. Cosmin Bocu; Peisagistica: arh.peis. Ana Horhat
Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:
Mulțumim tuturor participanților și felicitări câștigătorilor!


CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE SOLUȚII PIAȚA SFATULUI  BRAȘOV CENTRAL SQUARE

 

Ordinul Arhitecților din România în parteneriat cu Filiala Brașov-Covasna-Harghita a OAR și alături de Primăria Municipiului Brașov anunță oficial lansarea Concursului Internațional de Soluții ” Piața Sfatului Brașov Central Square”.

Concursul de soluții are ca scop selectarea celei mai bune soluții în vederea amenajării Pieței Sfatului, pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare.

Obiectivul principal al concursului este contractarea de către Primăria Municipiului Brașov a serviciilor de proiectare necesare unei amenajări de bună calitate a spațiului public al Pieței Sfatului, în acord cu valorile sedimentate aici într-o lungă perioadă de timp. Corelat cu această intenție, Autoritatea Contractantă este în căutarea unei viziuni preliminare pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung a Cetății Brașovului, care să țină cont de spațiile urbane deja amenajate și care să le prefigureze un sens comun. Această viziune ar trebui să demonstreze valabilitatea propunerilor de amenajare din Piața Sfatului în raport cu întreaga zonă a Cetății Brașovului, pentru o perioadă cât mai lungă de timp

Autoritatea Contractantă a concursului este Municipiul Brașov.

Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR), în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA, prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

JURIUL CONCURSULUI

 

1.   arh. Josep Miàs

2.   arh. Phillipe Prost

3.   arh. José Mayoral

4.   arh. Johannes Bertleff

5.   arh. Köllő Miklós – Reprezentant al Filialei Teritoriale Brașov-Covasna-Harghita a OAR

6.   arh. Ștefan Bâlici

7.   arh. Miruna Stroe

 

8.   arh. Marilena Manolache – Arhitect Șef al Municipiului Brașov

9.   arh. Dragoș Popescu

 

PREMIILE ACORDATE

Premiul I: 1.484.700 RON fără TVA

Premiul II: 74.235 RON fără TVA

Premiul III: 39.592 RON fără TVA

 

CALENDARUL CONCURSULUI

Lansarea oficială a concursului Data lansării oficiale în SEAP
Vizită sit 12 februarie 2022 (sâmbătă)
Data limită Predare proiecte 01 aprilie 2022 H 16:00 (vineri)
Jurizare proiecte 8-10 aprilie 2022 (vineri-duminica)
Anunț oficial câștigător

(conferință de presă cu juriul)

11 aprilie 2022 (luni)

 

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:

În limba Română:

https://oar.archi/concursuri/oar/piata-sfatului-brasov-central-square/

și în limba Engleză:

https://oar.archi/en/concursuri/oar/2022-piata-sfatului-brasov-central-square/

De asemenea, vă invităm să urmăriți, în continuare, pentru anunțuri și știri privind concursul pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:

https://www.facebook.com/OARNational/

sau OAR Concursuri:

https://www.facebook.com/oar.concursuri/

 


 

 

Planul Național de Dezvoltare Profesională Continuă al Ordinului Arhitecților din România

Începând cu 1 februarie, este în consultare Planul Național de Dezvoltare Profesională Continuă al Ordinului Arhitecților din România. Acesta își propune susținerea procesului de elevare și actualizare continuă a cunoștințelor arhitecților, precum și a formelor de exercitare a profesiei, având ca scop final creșterea calității arhitecturii, prin practicarea responsabilă, competentă și calificată a profesiei.

Elaborarea Planului Național de Dezvoltare Profesională Continuă este o obligație OAR, conform Acordului UIA privind Standardele Internaționale de Profesionalism în Practica de Arhitectură, și una dintre sarcinile organizației, conform Art. 2,(2), c) din Regulamentul nr. 1403/1 din 30 Iunie 2018 de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România.

Prezentul plan a fost realizat pornind de la variantele anterioare ale planului, care nu au fost însă adoptate de către organizație. Având în vedere și observațiile anterioare, principalele principii care au stat la baza acestui plan sunt:

 • DPC este opțional și se realizează și prin alte forme de instruire sau educație non-formală;
 • Se adresează tuturor membrilor OAR, indiferent de forma de exercitare a profesiei, de domeniul de activitate sau de etapa profesională din cariera acestora;
 • Subliniază beneficiile pentru participanți.

Mai multe informații despre documentul supus procesului de transparență decizională, precum și modalitatea de transmitere amendamente și sugestii, sunt disponibile pe site-ul Ordinului, accesând următorul link:
https://oar.archi/transparenta-decizionala/planul-national-de-dezvoltare-profesionala-continua-al-ordinului-arhitectilor-din-romania/

 

Amendamentele și sugestiile pot fi transmise folosind următorul chestionar: .

Termenul limită de completare este 15 Februarie.


Conferința “Orizont şi Imagine” susținută de către conf.arh. Francoise Pamfil  va avea loc joi, 15 iulie, ora 17:00.
Conferința se va desfășura la sediul filialei, vecin cu Poarta Schei și intrarea din micul parc de vis-a-vis de Liceul Sportiv.

“Orizont şi Imagine”
Oare în schimbările accelerate ale lumii noastre cât şi cum (ne) este transformată privirea ?
Cum ne raportăm faţă de spaţiul construit prin Orizont şi Imagine ?
Care sunt variabilele şi invariabilele relaţiei între privire, memorie şi spaţiu ?
Pornind de la acest set simplu prezentarea chestionează legităţile de alcătuire a imaginii în arta plastică propunându-și să extragă elementele care conformează spaţiul şi arhitectura.
Referinţe
BACHELARD Gaston, Poetica Spaţiului, trad.: Irina Bădescu; pref. Mircea Martin,Piteşti: Paralela 45, 2003 ISBN 973-593-824 -3
Nanu Adina, Vezi ? Comunicare prin imagine, Editura DIDACTICA SI PEDAGOGICA
PAMFIL Francoise, MEOS – memorie experimentare obiect spaţiu, Editura UAUIM


Expoziția FAR | 12 Fotografi de arhitectură din România
ajunge la Brașov | 23 iunie – 1 iulie


CĂTRE PRIMĂRIA ORAȘULUI PREDEAL

În atenția  domnului Primar Ciobanu Sorin-Ioan

 

Observând anunțul de informare publică privind etapa de elaborare a propunerilor pentru documentația PUZ “Construire ansamblu rezidențial cu dotări aferente, spații comerciale” în localitatea Timișul de Jos, pe Șoseaua Națională nr.26 – DN1, jud. Brașov, postat pe site-ul Primăriei Predeal în data de 04.01.2021, am constatat că documentele prezentate sunt trunchiate și incomplecte, ceea ce împiedecă atingerea scopului propus, acela de informare publică completă și corectă.

Menționăm că informarea și consultarea publicului se face în toate etapele de elaborare ale planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului, de la inițiere, elaborare, avizare, până la aprobarea documentațiilor de urbanism PUG, PUZ și PUD, iar in cazul investițiilor cu impact mare la nivel de localitate, administrația locală are sarcina de a organiza inclusiv dezbateri publice cu cetățenii interesați.

Se poate lesne observa că ansamblul rezidențial propus beneficiază de un amplasament  ultracentral în localitate. Acesta se situează intre Râul Timiș și DN1, fiind traversat în diagonală de Canalul Timiș. și are o suprafață de 61.739 mp, ceea ce impune o evaluare foarte atentă a impactului urbanistic și de mediu pe care îl are asupra localității.

Pe de altă parte, dimensiunea ansamblului rezidențial propus – care numără 19 clădiri de 8 niveluri înălțime (circa 24 m) fiecare și o suprafață totală desfășurată de 133.677 mp, cu peste 1.000 de apartamente de locuit și 1.482 locuri de parcare – dispus de-a lungul DN1, într-un cadru natural excepțional, obligă inițiatorul la întocmirea unor studii cum ar fi: de trafic, de impact asupra mediului, de impact vizual, de însorire și, mai ales, unul de oportunitate pentru buna funcționare a unei localități cu o populație de 594 locuitori (2011), care se propune a fi mărită de circa 4 ori, fără a i se adăuga nicio dotare nouă de cultură, educație, sport, turism, servicii, comerț sau echipamente tehnico-edilitare.

In concluzie, ne exprimăm speranța ca veți asigura și garanta publicului larg accesul la întregul proiect, conform legii, înainte de încheierea procedurii de consultare a populației. Totodată, dată fiind dimensiunea și importanța proiectului, dacă considerați oportună prezența unor membri ai OAR la lucrările de evaluare ale acestuia în cadrul CTATU, vă asigurăm de întreaga noastră solicitudine.

arh. Răzvan Ion Dracea
Preşedinte,
Filiala Teritorială OAR Braşov-Covasna-Harghita

 


CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRASOV

In atenția domnului Primar Allen Coliban

Referitor la Licitație de achiziție publică a serviciilor de proiectare pentru ”Parcul Rulmentul”

 

Anunțarea lansării procedurii de achiziție publică de servicii pentru ”Parcul Rulmentul” ne oferă un bun prilej ca, la început de mandat, să vă aducem în atenție importanța utilizării procedurii de achiziție publică prin concurs, pe care Ordinul Arhitecților din România (OAR) are competența să îl organizeze în folosul comunității și al administrației publice locale pe care o conduceți. Totodată, ne oferă ocazia să vă asigurăm de susținerea profesională a organizației noastre și să ne exprimăm speranța pentru o bună colaborare în perioada următoare.

O intervenție urbană de această dimensiune, făcută din fonduri publice, este fără precedent în Brașov  după 1989, si de aceea va trebui să devină un exemplu de bună practică pentru orice dezvoltare ulterioară. Dată fiind amploarea și impactul potențial al acesteia, considerăm că proiectul trebuie să aibă o fundamentare în concordanță cu strategia de dezvoltare a orașului, trebuie să fie înțeles și acceptat și ca atare este necesară o consultare prealabilă atât a comunității profesionale, cât și a  publicului.

Zona Tractorul-Coresi-Rulmentul s-a dezvoltat vizibil în ultimii ani așa încât a devenit un important pol de atracție al Brașovului. Impactul pe care îl va avea parcul pentru zona de nord a orașului, cât și pentru oraș în ansamblu, va fi unul semnificativ. Acesta va fi utilizat, în egală măsură, de toți locuitorii și vizitatorii orașului.

Realizarea parcului presupune o intervenție urbană complexă, pe un teren cu dimensiuni comparabile cu centrul istoric al Brașovului, pe care se află una dintre ultimele platforme industriale urbane nedemolate, care conține elemente atractive ale patrimoniului construit de arhitectură industrială.

Din aceste motive, se impune o abordare multidisciplinară concertată, care să garanteze dezvoltarea optimă a orașului și realizarea unei lucrări de calitate, care să integreze patrimoniul construit de arhitectură moștenit. Parcul va trebui să se regăsească în strategia de dezvoltare a orașului și, prin urmare, să fie cuprins in viitorul plan de urbanism general [PUG], document aflat in lucru.

Etapele unei astfel de proceduri trebuie să conțină obligatoriu o analiză profesională a patrimoniului construit existent, inventarierea fondului vegetal existent, identificarea potențialul de dezvoltare a terenului și a zonei. În lipsa acestor studii și analize aprofundate, nu se pot stabili obiectivele proiectului și nu se poate întocmi o temă de proiectare consistentă, care să stea la baza unor proiecte de succes.

Organizarea unui concurs de soluții de arhitectură este cel mai bun mod de a asigura investiției o soluție urbanistică și arhitecturală de calitate, care să se integreze în strategia de dezvoltare a orașului și care, în același timp, să corespundă cerințelor de calitate ale unui spațiu urban modern, cu o arhitectură valoroasă, care să fie subordonată principiilor construirii sustenabile și protecției mediului.

Concursul de soluții de arhitectură asigură atingerea unui nivel înalt de calitate, prin posibilitatea de a alege dintre un număr mare de soluții propuse de profesioniști. Acesta oferă posibilitatea comparării unei diversități de soluții, din care un juriu profesionist este chemat să decidă care dintre proiectele propuse răspunde cel mai bine temei de proiectare. Așa cum o arată și practica internațională, acesta prezintă cea mai bună garanție de calitate și este și cel mai democratic instrument de achiziție publică.

Atât administrația publică locală, cât și Ordinul Arhitecților din România (OAR), au ca scop comun creșterea calității mediului construit prin creșterea calității produsului de arhitectură. Aceasta este posibilă doar dacă atribuirea contractelor de proiectare se face în principal pe baza calității proiectelor. Tocmai de aceea concursul de soluții de arhitectură este modalitatea optimă, eficace și transparentă, de achiziție a serviciilor de proiectare, pentru că decizia unui juriu profesionist garantează calitatea proiectului de arhitectură ales. În acest sens, în cazul achiziției prin concurs de soluție de arhitectură, în calitate de organizator pentru administrația locală, OAR este garantul aplicării unei proceduri care respectă rigorile de calitate profesională, conform standardelor internaționale stabilite prin reglementările și regulamentele de organizare a concursurilor de arhitectură și urbanism ale UNESCO, ale Uniunii Internaționale a Arhitecților (UIA) și ale Consiliului Arhitecților din Europa.

 

 

 arh. Răzvan Ion Dracea
Preşedinte,
Filiala Teritorială OAR Braşov-Covasna-Harghita


OAR Filiala Teritoriala Bv-Cv-Hr are plăcerea de a vă invita la deschiderea expozitiei de proiecte de arhitectura din cadrul ediției 2020 a bienalei de arhitectură A6 care va avea loc marți 6 octombrie la ora 12:00, pe aleea pietonală a B-dului Eroilor din fața Primăriei Municipiului Brașov. Aceasta va fi deschisa in perioada 5-12.10.2020.

Mai multe detalii puteti gasi pe website-ul arhitectura6.ro


Bienala de arhitectură Brașov-Covasna-Harghita, Mureș, Sibiu-Vâlcea – 2020  Arhitectura.6   este un program cultural organizat de cele trei filiale partenere, finanțat din timbrul de arhitectură.

Deschiderea bienalei și prima etapă va avea loc la Târgu Mureș. Evenimentul Arhitectura.6  reunește peste 800 de arhitecți din șase județe: Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu și Vâlcea, arhitecții au înscris în concurs cele mai bune lucrări realizate în ultimii 2 ani, analiza și nominalizarea lor urmând să aibă loc în 18 septembrie, iar gala de premiere pe data de 19 septembrie, la Târgu Mureș.

 Programul evenimentului Arhitectura 6 –Ediția 2020 este următorul:

 • Vineri 18 septembrie juriul va analiza proiectele primite. Pentru aceasta a fost rezervată sala mare de conferințe a hotelului Privo. Se vor nominaliza proiectele pentru premiere și vor fi invitați arhitecții semnatari pentru a participa la evenimentul de a doua zi. Juriul va hotărî și premianții, care vor fi anunțați la vernisaj
 • Sâmbăta 19 septembrie, dimineața, program la hotelul Privo(str. Urcușului, nr.1), sala mare de conferințe:

                – 10 00 – 10 15  primire invitați, cafea

                – 10 15 – 12 30  discuții în plen despre  cum poate arhitectura să “profite” de criză, despre ce însemnătate poate să aibă arhitectura durabilă de acum încolo, despre ce ar trebui să facem ca școala să educe copiii să aprecieze spațiul arhitectural de calitate.

                – 12 30 – 12 45  pauza de cafea

                – 12 45 – 14 00 discuții despre proiectele nominalizate, cu arhitecții autori și juriu.

                – 17 00 – Vernisajul expoziției și premiere în Piața Teatrului.

                – După, socializarea la o terasă.

Dorim sa precizăm că discuțiile în spațiu închis se vor face în condiții de securitate sanitară, cu distanțarea necesară. La întâlnirea de sâmbătă în sala de ședințe vor intra maximum 50 de persoane, cu aceleași măsuri sanitare și de distanțare. Dorim să transmitem live evenimentul pe facebook, pentru o mai bună vizibilitate. Hotelul Privo funcționează cu toate măsurile de siguranță necesare, conform legislației. Pentru că se pare că vremea ne va ajuta, ​toate pauzele de cafea ​ se pot lua pe terase, fără a ​sta în spațiu interior.

 ORGANIZATORI ARHITECTURA 6 – EDIȚIA 2020

 Arhitectura 6 este un program cultural de tip bienală organizat în colaborare de către cele trei filiale, OAR Brașov_Covasna_Harghita, OAR Mureș, OAR Sibiu_Vâlcea, anul acesta proiectul a fost organizat de către Filiala OAR Mureș.

 Echipa organizatoare:

Arh. Angela Kovacs

Arh. Adriana Raus

Arh. Alexandra Iuga

Arh. Lehel Farkas

Secretar Ioana Lazăr


Burse OAR pentru studenții arhitecți care participă la Școli de vară

Școala de vară a Fundației Biserici Fortificate/Asociației Patru

Locație: Pelișor. Foto credit: Raul Pop.

Ordinul Arhitecților din România lansează concursul pentru acordarea a 50 de burse, în valoare de 800 lei fiecare, studenților de la facultățile de arhitectură. Bursele se acordă din bugetul Timbrului Arhitecturii pe anul 2020.

Prin aceste burse, OAR susține activitățile educaționale care pun studenții arhitecți în contact direct cu profesia, precum și cu diverse aspecte ale culturii mediului construit, în cadrul activităților derulate în proiecte tip Școli de vară.

ÎNSCRIERI

Studenții interesați sunt rugați sa trimită pe adresa de email burse@oar.archi, în atenția Colegiului Director, următoarele documente:

 • scrisoare de intenție în care specifică la ce Școală / Școli de vară doresc să participe și motivația pentru a participa la aceste cursuri.

Studenții care au mai participat în trecut la Școli de vară pot introduce în scrisoarea de intenție detalii despre participările anterioare.

 • CV, scurt portofoliu și/sau scrisoare de recomandare.

ELIGIBILITATE

La concurs se poate înscrie orice student al unei facultăți de arhitectură.

Studenții care au beneficiat de bursă OAR în 2019 sunt eligibili doar dacă și-au îndeplinit toate obligațiile în termenele asumate.

CALENDAR CONCURS

Perioadă înscrieri: 25 iunie – 03 iulie

Jurizare: 4 – 7 iulie

Comunicare rezultate: 8 iulie.

Rezultatele selecției vor fi anunțate direct câștigătorilor și vor fi publicate pe website-ul organizației.

JURIZARE

Câștigătorii vor fi desemnați pe baza punctajului obținut la evaluarea și notarea documentelor de înscriere în concurs.

***

Dragi studenți, vă dorim succes!Ordinul Arhitecților din România și SmartBill anunță încheierea unui Parteneriat cu beneficii multiple pentru membrii OAR

Ordinul Arhitecților din România și SmartBill, programul numărul 1 de facturare în România, anunță încheierea unui Parteneriat  pe termen de 3 ani, începând cu data de astăzi, 20 ianuarie 2020. Astfel, membrii OAR care sunt cu plata cotizației la zi se vor bucura de serviciile de facturare SmartBill la tarife preferențiale.

Ofertele li se adresează atât noilor utilizatori ai platformei SmartBill, cât și celor care își reînnoiesc abonamentele anuale.

Toți membrii OAR, fără datorii către organizație și  care doresc să achiziționeze SmartBill Facturare (oferta Silver, Gold sau Platinum), beneficiază de oferta 6 luni + 6 luni gratis. Astfel, la încheierea unui contract pentru 1 an, vor plăti serviciile doar pentru primele 6 luni și vor beneficia de 6 luni gratuite.

ATENȚIE: Oferta este valabilă pentru abonamentele pe un an de zile, create sau prelungite până în 31 ianuarie 2020 (inclusiv). Dacă ai deja cont SmartBill, te rugăm să trimiți o solicitare pe adresa cloud@smartbill.ro prin care să menționezi că dorești să beneficiezi de oferta 6+6 Gratis, pentru prelungirea abonamentului.

După expirarea acestei oferte, în baza parteneriatului, toți membrii OAR fără datorii către organizație beneficiază de discount de 25% la reînnoirea abonamentelor, în perioada 1 februarie 2020 – 1 ianuarie 2022, indiferent dacă au beneficiat sau nu și de oferta „Plătești 6 luni, primești 6 luni gratis! până pe 31.01.2020”.

Pentru a beneficia de aceste beneficii, vă invităm să accesați pagina dedicată OAR pe platforma SmartBill, aici.

Pentru informații suplimentare despre acest parteneriat, vă rugăm să ne contactați pe email, la adresa ana.munteanupopa@oar.archi.

Vă urăm să vă bucurați de acest parteneriat într-un număr cât mai mare!


Reminder consultare membrii O.A.R. privind valoarea taxelor și a cotizațiilor încasate la nivel național și local

23 ianuarie 2020

Stimați membri ai Ordinului Arhitecților din România,

Pentru că atât pentru membrii O.A.R, cât și pentru organizația noastră este nevoie de un sistem de taxare corect, vă amintim că am demarat un proces de consultare privind valoarea taxelor și a cotizațiilor încasate de O.A.R. și filiale. Astfel, vă invităm să răspundeți la întrebările din chestionarul din link, până pe 15 februarie: https://forms.gle/6eYjLq5x3Xopkz1U9.

Le mulțumim pe această cale tuturor celor care au completat deja chestionarul!

Scopul acestui proces de consultare este de a înțelege cât mai bine care sunt opiniile și sugestiile dumneavoastră, ÎNAINTE de a iniția orice proces de restructurare a sistemului de taxe și cotizații. Răspunsurile dumneavoastră vor fi analizate și apoi dezbătute în cadrul Consiliului Național.

Chestionarul are rol consultativ, iar rezultatele sale (directe sau indirecte) nu pot fi implementate fără a trece printr-o procedură de transparență decizională, respectiv fără a fi aprobate de Consiliul Național și de Conferința Națională – deci de dumneavoastră, respectiv de reprezentații dumneavoastră.

Vă mulțumim!


OAR și Organizația pentru Transport Alternativ în România (OPTAR) vă invită să participați la proiectul „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri și administrație pentru promovarea modalităților durabile de transport în interiorul localităților”. În următoarea perioadă vor avea loc 7 întâlniri regionale de informare și consultare pe tema mobilității urbane, cu scopul strângerii de opinii care să contribuie la realizarea primei Strategii naționale pentru încurajarea mersului cu bicicleta în mediul urban. Întâlnirile vor avea loc la:

– Cluj-Napoca (26 – 28 iulie) – pentru cei din județele Bihor, Bistrița-Nasaud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj;

– Craiova (2 – 4 august) – pentru cei din județele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea;

– Brăila (23 – 25 august) – pentru cei din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea;

– Ploieşti (30 august – 1 septembrie) – pentru cei din județele Argeș, Calarași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman;

– Timișoara (13 – 15 septembrie) – pentru cei din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;

– Brașov (27 – 29 septembrie) – pentru cei din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu;

În cadrul întâlnirilor veți avea ocazia să consultați materiale cu exemple de bună practică din zeci de documente adoptate în alte țări, să discutați cu experți despre mobilitatea urbană și să comunicați cu reprezentanți ai autorităților locale și cu alți factori de decizie despre îmbunătățirea calității vieții.

Dacă faceți parte din Filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România și doriți să participați la una dintre aceste întâlniri, vă rugăm să completați până la data de 21 iulie (Cluj-Napoca), 21 iulie (Craiova), 10 august (Brăila), 19 august (Ploieşti), 1 septembrie (Timișoara) și 14 septembrie (Brașov) următorul formular: https://forms.gle/dBQwQnjWKvNay74H8

Persoanele selectate vor primi confirmarea pe mail, însoțită de mai multe detalii organizatorice. Cheltuielile de deplasare cu mașina, cu masa și cazarea vor fi decontate.

 

Ordinul Arhitecților din România, alături de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, organizează anul acesta Conferința Europeană pentru Politici de Arhitectură „Future Shapers”, unul dintre cele mai relevante evenimente pentru cei implicați în domeniul mediului construit și în ariile conexe.

Mai jos puteți consulta comunicatul de presă:

 

Miercuri, 12 iunie 2019, va avea loc la Bucureşti (la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale), Conferința Europeană pentru Politici de Arhitectură „Future Shapers”, găzduită în mod informal de ţara deținătoare a Președinției Consiliului Uniunii Europene.

Evenimentul, organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ordinul Arhitecților din România, va reuni în premieră națională o comunitate de peste 300 de invitați naționali și internaționali. Experți europeni din domeniul arhitecturii, reprezentanți ai autorităților centrale și arhitecții șefi ca reprezentanți ai autorităților publice locale vor aborda subiecte de actualitate privind impactul politicilor de arhitectură la nivel european și exemple de bună practică din mai multe țări europene. Pentru România, acest eveniment oferă o oportunitate unică pentru factorii de decizie să găsească o platformă de inspirație și răspuns pentru problemele actuale din domeniul arhitecturii și urbanismului, precum locuirea, calitatea spațiului public și alte subiecte privind durabilitatea mediului construit, precum eficiența energetică a clădirilor sau prezervarea patrimoniului cultural.

”Organizată în România, ECAP RO2019 este o nouă ocazie de colaborare și inspirație la nivelul Uniunii Europene, care să genereze viitoare politici arhitecturale și să exemplifice cetățenilor europeni valoarea acestor politici pentru calitatea vieții. Ne-am dorit ca evenimentul să fie organizat în contextul Întâlnirii Informale a Miniștrilor Responsabili cu Dezvoltarea Urbană, organizată la București cu ocazia PRES RO2019, care anunță lansarea Declarației de la București și stabilirea a două noi parteneriate ale Agendei Urbane Europene: Parteneriatele pentru Cultură și Patrimoniul Cultural și Siguranța în Spațiul Public. Așteptăm ca împreună, cele două evenimente să extindă și să profesionalizeze cadrul de colaborare între experți și factorii de decizie politică,”, a declarat viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.

România se află printre țările cu cetățeni mai degrabă nesatisfăcuți de calitatea vieții, având în continuare un procent de peste 40% din populație care se confruntă cu cel puțin o problemă de locuire – după cum se menționează în ultimul raport al Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii – Calitatea vieţii în România în context european, publicat în 2018 la București de către Academia Română. În același timp, Bucureștiul ocupă locul 109 într-un clasament care analizează calitatea vieții a capitalelor la nivel global publicat de Mercer.com la începutul acestui an.

Cu toate că România este – prin excepție față de alte țări europene – caracterizată de un grad mare al proprietății asupra locuinței, acest element de stabilitate vine însoțit, însă, de o calitate slabă a locuirii: lipsa de utilități sau de servicii de bază (transport public, spații verzi, școli, grădinițe etc.), supraaglomerare și un fond de locuințe neîntreținut. De asemenea, persistă inegalitățile în condițiile de locuire între urban și rural și între cei cu veniturile foarte ridicate și cei cu veniturile foarte scăzute, ceea ce indică faptul că sunt necesare măsuri pentru menținerea unor condiții decente de locuire pentru segmentele de populație cu venituri reduse și foarte reduse. În acest sens, conceptul de “locuințe accesibile” (affordable housing) este unul dintre subiectele de pe agenda evenimentului din 12 iunie de la București.

“Politica de stat în domeniul arhitecturii are o menire pragmatică: să asigure calitate, confort și siguranță pentru cetăţeni într-un mediu sănătos. În consecință, dorim ca împreună cu autorităţile publice – cea centrală și cele locale – să așezăm arhitectura la nivelul cuvenit pe agenda publică, și, astfel, să înlăturăm obstacolele din calea realizării unui mediu construit durabil, de bună calitate. Conferința Europeană pentru Politici de Arhitectură este o premieră pentru România și ne bucurăm că alături de noi este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru că doar alături de autoritățile competente, inclusiv prin participarea arhitecților șefi, și prin ilustrarea exemplelor de bună practică la nivel european, vom putea să translatăm această experiență în politici publice operaționale”, a declarat Alexandru Găvozdea, Președintele Ordinului Arhitecților din România.

Conferința Europeană pentru Politici de Arhitectură este și un bun prilej de informare publică privind importanța politicilor integrate de arhitectură – rolul și impactul lor asupra calității vieții, întrucât conștientizarea și înțelegerea rolului practic, psihologic și cultural al mediului construit depinde într-o mare măsură de valoarea pe care societatea i- o atribuie. De aceea, evenimentul va fi transmis, într-o premieră absolută de la organizarea primei ediții în anul 2012, prin live streaming de către Ordinului Arhitecților în România și va putea fi urmărită în toată Europa.

Conferința Europeană pentru Politici de Arhitectură (ECAP R02019) este co-finanțată din timbrul de arhitectură, un fond dedicat promovării culturii mediului construit în societate.

Seria de conferințe europene dedicate politicilor arhitecturale (ECAP) reprezintă un eveniment itinerant informal, găzduit din anul 2000 în diferite țări care dețin Președinția Consiliului UE și are ca scop impulsionarea politicilor de arhitectură și schimbul de experiență între statele europene. Ediția de anul acesta de la București se va desfășura sub titlul: Future Shapers și subliniază rolul activ al factorilor de decizie, al arhitecților șefi, al comunității profesionale, al mediului de afaceri și al societății civile în modelarea politicilor arhitecturale viitoare ca pilon de bunăstare socială.

 

Contact:

Alexandra Stoica, Ordinul Arhitecților din România

alexandra.stoica@oar.archi, 0722.258.866

Maria Besnea, DăescuBorțunOlteanu

maria.besnea@dbopeople.ro, 0723.256.279

Aici puteți descărca în variantă editabilă comunicatul de presă în limba română


Ordinul Arhitecților din România are bucuria de a anunța rezultatele Concursului de Soluții ”Noul Consiliu Județean Cluj – Extinderea și modernizarea clădirii sediului Consiliului Județean Cluj”!

PREMIUL I – Proiect nr. 69 – RH6059 – STARH – ARHITECTURĂ, CONSTRUCȚII, DESIGN SRL

Autor principal: Florian Stanciu
Coautori: Maria-Iulia Stanciu, Cristian Alexandru Beșliu, Octavian Bîrsan, Cosmin Gălățianu, Cosmin Valentin Georgescu, Andrei Ioniță
Colaboratori arhitectură: Roberta Frumușelu, Cezara Lorenț, Oana Grămadă
Colaboratori specialități: ing. Bogdan Ioniță – Instalații, ing. Andrei Moanță – Structură

PREMIUL II – Proiect nr. 59 – 42RISC – SC POSTER SRL

Autori principali: Stefan Simion, Irina Meliță
Coautori: Cristian Bădescu, Stefania Hîrleaţă, Radu Tîrcă
Colaboratori specialități: Structuri: Horia Mihnea (Cross Structural Design); auditor energetic: Veronica Tudor, Sonia Raetchi

PREMIUL III – Proiect nr. 54 – NORMA ARHITECTURĂ ȘI URBANISM S.R.L.

Autori principali: arh. Fleșeriu Alexandru Nicolae, arh. Péter Eszter
Coautori: arh. Costea Andrei, arh. Vladovici Alexandru, stud. arh. Seușan Daria
Colaboratori specialităţi: peisagism: ing. Dudaș Maria, concept energetic și structural: Barabás Béla, arh. Szilveszter Szabolcs

MENȚIUNE ONORIFICĂ – Proiect nr. 63 – LZ1001 – RAPHAEL ZUBER, Architekt

Autori principali: Raphael Zuber, Laura Cristea
Colaboratori arhitectură: Vsevolod Afonin, Denisa Balaj, Magda Juravlea, Mihai Șom

Detalii pe site-ul OAR la:

+ANUNȚ REZULTATE CONCURS

Câștigătorulva contracta serviciile de proiectare pentru construirea noului corp de clădire, conectarea cu cel existent, intervențiile pe sediul actual al Consiliului Județean Cluj, amenajările exterioare și sistematizarea verticală pentru întreaga parcelă.

Promotorul concursului este Consiliul Județean Cluj, proprietarul terenului și al actualului sediu și beneficiarul rezultatelor concursului.

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România.

PREMIILE ACORDATE

Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 970 000 RON, fără TVA
Premiul II:  30 000 RON 
Premiul III: 15 000 RON

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:
1. Arh. Claudiu Salanță – arhitect șef CJ Cluj
2. Arh. Emil Ivănescu
3. Arh. Astrid Rottman
4. Arh. Eliza Yokina
5. Arh. Ion Răducanu

Membri supleanți:  

6. Arh. Irina Filofi
7. Arh. Horia Munteanu

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:
+ NOUL CONSILIU JUDEȚEAN CLUJ

Pentru anunțuri și știri privind concursurile de arhitectură ne puteți urmări pe:

+ FACEBOOK OAR

+ FACEBOOK OAR CONCURSURI

Vă atașăm pachetul de presă care conține:
– comunicat de presă
– extras din raportul juriului
– planșele de concurs ale primelor trei locuri la rezoluție on-line (72dpi) și print (150 dpi)

Arhiva poate fi descărcată la următorul link:
+PACHET PRESĂ REZULTATE

În caz de probleme cu arhiva sau dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă stăm la dispoziție!

Cu stimă,

Departamentul Concursuri OAR


Ordinul Arhitecților din România vă invită la concurs!

Avem bucuria de a anunța lansarea Concursului de Soluții ”Noul Consiliu Județean Cluj – Extinderea și modernizarea clădirii sediului Consiliului Județean Cluj”.
Câștigătorul va contracta serviciile de proiectare pentru construirea noului corp de clădire, conectarea cu cel existent, intervențiile pe sediul actual al Consiliului Județean Cluj, amenajările exterioare și sistematizarea verticală pentru întreaga parcelă.
Promotorul concursului este Consiliul Județean Cluj, proprietarul terenului și al actualului sediu și beneficiarul rezultatelor concursului.

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România.PREMIILE ACORDATE

Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 970 000 RON, fără TVA
Premiul II: 30 000 RON
Premiul III: 15 000 RON

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:
1. Arh. Claudiu Salanță – arhitect șef CJ Cluj
2. Arh. Emil Ivănescu
3. Arh. Astrid Rottman
4. Arh. Eliza Yokina
5. Arh. Ion Răducanu

Membri supleanți:

6. Arh. Irina Filofi
7. Arh. Horia Munteanu

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:
+ NOUL CONSILIU JUDEȚEAN CLUJ

Pentru anunțuri și știri privind concursul ne puteți urmări pe:

+ FACEBOOK OAR

+ FACEBOOK OAR CONCURSURI


Deschidere sesiune de înregistrare pentru membrii OAR pe locurile gratuite la Forumul Internațional de Arhitectură SHARE București 2019!

Cu peste 3500 de participanți, 300 de speakeri și 10 țări în programul european din 2018,  forumul SHARE își continuă misiunea de a aduce pe scenă excelența în arhitectură și vă invită la cea de a XX- ediție, care va avea loc pe 18 aprilie la Radisson Blu București.

 

Printre invitați:

WOLF D. PRIX – FOUNDER COOP HIMMELB(L)AU (AUSTRIA)

Wolf D. Prix este considerat unul dintre inițiatorii mișcării arhitecturale deconstructiviste. Biroul COOP HIMMELB (L) AU  și-a câștigat notorietatea internațională odată cu invitația de a participa la expoziția “Deconstructivist Architecture” la MoMA, New York în 1988. De-a lungul anilor, Wolf D. Prix / COOP HIMMELB (L) AU a primit numeroase premii internaționale de arhitectură. Expoziția de la MoMA, condusă de Philip Johnson, a inclus COOP HIMMELB (L) AU, condusă de arhitectul Wolf D. Prix  pe lângă cei mai influenți arhitecți din secolul XX până în prezent: Peter Eisenman, Frank Gehry, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Daniel Libeskind, Bernard Tschumi.

CHIRSTOS PASSAS – ASSOCIATE DIRECTOR ZAHA HADID  ARCHITECTS (UK)

Christos a început colaborarea cu ZHA ca designer senior în februarie 1998 și a devenit apoi director pentru numeroase proiecte și competiții câștigătoare. Absolvent al Pratt Institute School of Architecture, New York și licențiat în Advanced Architectural Design la Architectural Association School of Architecture în Londra, Christos predă Design Parametric și Urbanism la Architectural Association Londra și este profesor invitat la Dessau Institute of Architecture din Bauhaus-Dessau.

ALFONSO FEMIA – FOUNDER ATELIER(S) ALFONSO FEMIA – AF517 (ITALIA)

A absolvit Școala de arhitectură a Universității din Genoa in 1992 Este înscris în registrul arhitecților din Genova (IT) din 1994, registrul arhitecților din Île-de-France (FR) din 1995 și registrul arhitecților din Elveția din 2014.

Alfonso Femia a fost profesor de proiectare arhitecturală la Universitatea de Stat Kent din Florența și la Universitățile din Genova și Ferrara.

În 2015, el a creat 500 × 100 și 500x100Talk, orașul ca instrument de dialog. Folosește formatul SetTalk în Milano și City Talk în principalele orașe europene și mediteraneene, astfel încât orașul devine un instrument de dialog, un loc de întâlniri și schimburi pe tema orașului în sine.

 

FERNANDO MENIS – FOUNDER MENIS ARQUITECTOS (SPAIN)

Arhitect, profesor la Universitatea Europeană din Canarias și președinte al Laboratorului de Inovare în Arhitectură, Design și Turism Avansat din Tenerife, Fernando MENIS participă și ca membru al juriului, director de ateliere, lector la Harvard, Columbia New York, ESA Paris, TU Berlin, Akbild Viena și speaker în arhitectură la diverse festivaluri și conferințe din Elveția, Australia, Singapore, Africa de Sud, Croația, Italia, Columbia, India etc. Creațiile lui Menis sunt caracterizate prin sustenabilitate, adaptabilitate și proiecte cu costuri reduse care combină elementele naturale ale peisajului urban cu arhitectura.

 

INSCRIERI GRATUITE PENTRU MEMBRII OAR

Ca în fiecare an, invităm  membrii OAR să se înscrie pe locurile gratuite disponbile până pe data de 24 martie 2019, în limita locurilor disponibile, la secţiunea dedicată de la următorul link: 

Sunt disponibile urmatoarele locuri:*

 • 100 locuri pentru arhitecți înregistrați la OAR București (dintre care 20 de locuri pentru stagiari)
 • 100 locuri pentru arhitecții filialelor din țară  (dintre care 10 de locuri pentru stagiari)

Lista locurilor gratuite rămase disponibile și codurile de gratuitate pot fi găsite la linkul https://www.oar.archi/actualitate/va-invitam-la-share-bucharest-2019

* Acceptarea solicitărilor se va face de către organizatorul evenimentului, ținând cont de:

1. Validitatea numărului TNA (prioritate constituie arhitecţii cu dreptul de semnătură activ în funcţie de numărul de locuri disponibile şi stagiarii, pe locurile alocate);

2. Completarea corectă și completă;

3. Aderarea la SHARE Architects Community;

3. Istoricul participărilor la evenimentele SHARE anterioare. Persoanele înregistrate pe locurile gratuite și neprezentate la una din ultimele ediții SHARE – din anul 2018, nu sunt eligibile pe locurile gratuite pentru această ediție!

4. Numărul de locuri disponibile stabilite


Vă invităm să participați la una dintre întâlnirile periodice organizate pentru membrii filialei, în vederea identificării și dezbaterii problemelor apărute în ultima perioadă în relația cu Direcția Județeană pentru Cultură Brașov
Informarea/discuția profesională va avea loc la sediul Filialei ,Joi, 29 noiembrie, ora 16:00 si va aborda următoarele subiecte:
– informare cu privire la legislația în vigoare (actualizări, modificări, noutăți, etc.)
– aspecte recurente observate în procesul de avizare (mod de întocmire și prezentare a documentațiilor, interpretarea eronată a unor norme, program de audiențe, discutare contestații, etc.)
– diverse

– invitat din partea Direcției Județene pentru Cultură Brașov d-ul arh. Horațiu Vasilescu


Din cadrul întâlnirilor propuse de Grupul de lucru   al  filialei OAR BV-CV-HR, vă invităm să participați  la seminarul cu tema „ Clarificări privind examenul  de acordare a dreptului de semnătură”.

Seminarul va avea loc joi, 22 noiembrie, ora 17:00, la sediul fililalei și va fi susținut de arh. Silvia Demeter-Lowe- membru CNADS  și  reprezentanții Grupului de Lucru “Pregătirea stagiului“.


 

 


 

Lista nominalizărilor și premiilor concursului de proiecte Arhitectura.6 – ediția 2018:

1. Arhitectură – locuire: lucrări de arhitectură cu funcțiunea de locuire
Casa DM 
Plus Line Design – arh. Eliodor Streza, arh Monica Streza / nominalizare/ premiu “ex aequo”

 
Extindere casa NAB
Árpád Nagy / nominalizare / premiu “ex aequo”

 


2. Arhitectura dotărilor comunitare și de producție – lucrări de arhitectură cu alte funcțiuni decât locuire
• Manej acoperit Sânmartin
Larix Studio/ arh. Köllő Miklós, arh. Siklódi Róbert, arh. Molnár Zsolt / nominalizare


• Casa Fluturilor
4Zet Architects/arh. Zsolt Várday, arh. Kinga Várday / nominalizare


Clinica de radioterapie Medeuropa
JB Arhitectura- arh. Johannes Bertleff, arh. Adrian Ianchiș, arh. Raluca Grecea, arh. Ana Potoschi /  premiu 


Bison Pavilion
Camposaz + WWF /arh. Apostol Sebastian /  premiu special


3. Arhitectura spațiului public: proiecte de amenajare a unor spații publice/urbane, proiecte de amenajări peisagere
Reamenajare spatiu verde Liceul Teologic Reformat “Baczkamadarasi Kis Gergely” 
4Zet Architects/ arh. Zsolt Várday, arh. Kinga Várday / premiu 


• Parc pentru seniori
Exhibit Arhitectura / arh. Dragoș Oprea, arh. Nicolae Petrencu, arh. Dana Cucoreanu, arh. Ljubica Mišković / nominalizare


Hey! Yard
arh. Anamaria Felvinczi, Ancuța Ungur, Laura Roșca, Paul Câmpean, Răzvan Farcaș, Roxi Nae, Vlad Beianu / premiu special


4. Restaurare / Reabilitare / Intervenții pe fondul construit: lucrări de restaurare a monumentelor de arhitectură, reabilitarea clădirilor, proiecte de reconversie
• Restaurarea bisericii romano-catolice Sf Nicolae,
Larix Studio/arh. Köllő Miklós, arh. Siklódi Róbert, arh. Molnár Zsolt / nominalizare


Hotel Fidelitas 
arh. Török Áron-Lóránt, arh. Wegroszta László-Mihály/ premiu 

• Locuință rurală-Larix Studio
arh. Köllő Miklós / nominalizare


5. Amenajare de interior / scenografie: amenajări interioare și proiecte de decoruri și scenografie
• Optiplaza Boutique Bucuresti
arh. Răzvan Ion Dracea, arh. Cristina Coșuleț/ nominalizare


Instalatia Kolektiv 
UNULAUNU arh. Tudor Vlăsceanu, Romina Grillo, Liviu Vasiu/ premiu


6. Design de obiect: produse sau prototipuri de obiecte realizate
Comodă din lemn de frasin
arh. Sebastian Cucu / premiu 


• Mâner de lemn
arh. Johannes Bertleff / nominalizare


• A large table
UNULAUNU/ arh. Tudor Vlăsceanu / nominalizare


• Masă cafea din stejar
arh. Sebastian Cucu / nominalizare


7. Proiecte de sertar: proiecte contractate care au ajuns într-o fază avansată de concept/proiectare, dar care nu au mai fost executate din diferite motive
• Uzina Independentă
regenerare urbană – Atelier Belleville/ A-Platz/ arh. Márton Tövissi, Mihai Buse, Ioan Emilian Veliciu/ nominalizare


• Locuinte colective
Exhibit Arhitectura/ arh. Dragoș Oprea, arh. Nicolae Petrencu, arh. Dana Cucoreanu, arh. Andra Maria Marcu/ nominalizare


• Remiza PSI si sediu administrativ pentru compania de apa Exhibit Arhitectura / arh. Dragoș Oprea, arh. Nicolae Petrencu, arh. Dana Cucoreanu, arh. Ljubica Mišković, arh. Dora Bălănică / nominalizare


La aceasta sectiune juriul a decis sa acorde doar nominalizari.


 

Vă invităm vineri, 14 septembrie, ora 17,00, la evenimentul de premiere al bienalei Arhitectura.6 în Brașov, la Bistro Ma Cocotte, strada Nicopole 34A.Începând tot de vineri până în 20 septembrie, proiectele aflate în competiție vor  fi expuse în aer liber în Brașov, pe aleea parcului Faculății de Silvicultură (lângă Poarta Ecaterina)Pe lângă expoziție, alte evenimente conexe se vor desfășura în această perioadă în Brașov:

 • Atelier de fotografie de arhitectură – invitat arh. Andrei Mărgulescu sâmbătă, 15 septembrie, ora 10.00, sediul OAR Brașov (punct de plecare), Șirul Beethoven nr. 1, lângă Poarta Schei (înscriere în prealabil pe arhitectura6@gmail.com)
 • Atelier de scenografie pentru copii – de-a arhitectura duminică, 16 septembrie, ora 10.00, sediul OAR Brașov, Șirul Beethoven nr. 1, lângă Poarta Schei (înscriere în prealabil pe arhitectura6@gmail.com)
 • Proiecție de film de arhitectură – Seri de film UrbanEye&Artburg

Infinite Happiness (Franța / Danemarca  | 2015 | 85 min, documentar)joi, 20 septembrie, ora 19.00, Centrul Multicultural al Universității Transilvania

 • Proiecție de film de arhitectură – Seri de film UrbanEye&Artburg

El hombre de al lado (Argentina, 2009  | 110 min, ficțiune)
vineri, 21 septembrie, ora 19.00, Centrul Multicultural al Universității Transilvania


Comunicat -Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov


ARHITECTURA.6-2018

 

Arhitectura.6 – ediția 2018 așteaptă noile proiecte realizate în ultimii doi ani de arhitecții Filialelor Teritoriale OAR: Brașov – Covasna – Harghita,  Sibiu – Vâlcea și Mureș.

Începând de astăzi până vineri, 17 august, ora 22, așteptăm să trimiteți proiectele dumneavoastră pentru preselecție pe adresa de e-mail arhitectura6@gmail.com.
Alăturat găsiți toate informațiile necesare.
 
Anunțul proiectelor câștigătoare se va face pe data de 15 septembrie și va fi urmată de itinerarea expoziției concursului în județele organizatoare.

Regulamentul concursului se găsește aici: http://arhitectura6.ro/concurs/ 


Caravana „Inovatia Wienerberger mai aproape de tine” ajunge in 9 orase din tara si ofera consultanta personalizata!

In perioada mai – iulie 2018, Caravana „Inovatia Wienerberger mai aproape de tine” va calatori in 9 orase din tara, mai exact in Craiova, Suceava, Brasov, Timisoara, Pitesti, Arad, Cluj, Sibiu si Constanta, in parteneriat cu distribuitori locali selectati.
In cadrul acestui eveniment vom oferi consultanta tehnica personalizata pentru produsele Porotherm si Tondach tuturor celor care doresc sa afle mai multe detalii despre constructia unei case durabile din caramida sau al unui acoperis din tigla ceramica.
Astfel, proiectul este o ocazie de a ne cunoaste mai bine in timp ce savuram o cafea proaspata si sa discutam despre produsele si serviciile inovatoare Wienerberger si Tondach. O sa puteti participa la discutii cu reprezentantii companiei care va pot oferi solutii si informatii concrete pentru intrebari punctuale.
In plus, toti cei care vor veni la Caravana „Inovatia Wienerberger mai aproape de tine”  vor afla cum functioneaza aplicatiile web www.calculeazatondach.ro pentru calculul necesarului de tigla ceramica si Vede Tondach pentru realizarea unei simulari a invelitorii ceramice.


Punct de vedere referitor la proiectul:

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE – ÎNTOCMIRE P.U.Z. – Str. Petofi Sandor, Nr. 43-45, Brasov, Cartier Schei, Judetul Brasov

Beneficiari:

SC SAPPHIRE TOWERS SRL

SC EMERALD TOWERS SRL

SC VICTORY TOWERS SRL

 

În data de 29.11.2017 a avut loc o dezbatere profesională la sediul Ordinului Arhitecților din România, filiala Brașov, Covasna, Harghita referitor la proiectul sus numit.

La dezbatere au optsprezece arhitecți și câțiva locuitori din zona străzii Petofi Sandor. Prezentarea proiectului a fost susținută de autor, arh. Răzvan Dracea.

Succintă descriere a proiectului prezentat:

Terenul pe care se intenționează dezvoltarea unor locuințe colective se află la adresa str. Petofi Sandor, Nr. 43-45, între capătul sudic al străzii Petofi Sandor și capătul de nordest al străzii Mircești. Terenul se situează la limita rezervației naturale Muntele Tâmpa, iar suprafața lui este acoperită în mare parte cu vegetație de talie medie și parțial de talie înaltă. Aria terenului este de aproximativ 1.19 ha. Terenul are o declivitate pronunțată pe direcția NV – SE.

Propunerea:

Proiectul propus consta în 20 de imobile cu regimul de înălțime max. DS+P+2E+M dispuse aliniat de-a lungul a trei străzi interioare sitului. Clădirile vor avea funcțiunea de locuire colectivă cu excepția a două dintre ele care vor adăposti și funcțiuni complementare locuirii.

Din discuțiile ce au urmat prezentării proiectului au rezultat următoarele:

 1. Crearea de noi locuințe în zonă va aduce încărcare suplimentară pentru traficul rutier din zonă dincolo de capacitatea de preluare a tramei stradale existente. Beneficiarul proiectului a comandat un studiu de trafic care investighează capacitatea de preluare a traficului a străzilor imediat învecinate sitului. Chiar dacă acestea ar putea prelua traficul suplimentar generat ne exprimăm îngrijorarea că suplimentarea de trafic nu va putea fi preluată de străzile care descarcă traficul din întregul cartier, având în vedere că deja există ore de vârf cu blocaje de trafic.

Recomandăm Primăriei Municipiului Brașov să comande un studiu de trafic care să cuprindă întreaga zonă Prund – Schei – Warthe – Centrul vechi și care să evidențieze probleme de trafic existente, precum și rezervele de preluare a traficului de către trama stradală existentă.

În aceste cartiere se plănuiesc mai multe dezvoltări imobiliare a căror încărcare suplimentară cu trafic rutier va afecta fluiditatea traficului în întreaga zonă. Studiile de trafic locale efectuate de către beneficiarii proiectelor nu pot oferi informații suficiente asupra evoluției traficului în întreaga zonă.

 1. Ne exprimăm îngrijorarea că rețelele edilitare nu sunt pregătite să preia încărcarea suplimentară generată de această investiție. În primul rând este vizat sistemul de canalizare existent (comun pentru ape pluviale și menajere) care deja acum este depășit în cazul unor averse puternice. Recomandăm ca regiile ce administrează rețelele edilitare să evalueze posibilitatea încărcării suplimentare a rețelelor și să indice eventualele condiții ce trebuiesc îndeplinite pentru racordarea dezvoltării plănuite (de exemplu construirea unor bazine de retenție pentru apele pluviale).

Din punct de vedere urbanistic recomandăm următoarele:

 1. Indicatorii urbanistici propuși prin PUZ au fost stabiliți prin comparație cu zona ZIR4. Propunem ca zona studiată să fie extinsă și să includă cu precădere țesutul urban specific cartierului Schei.
 2. Considerăm că indicatorii urbanistici, procent de ocupare al terenului (POT), coeficient de utilizare al terenului (CUT), regim de înalțime trebuie să fie reduși față de cei propuși prin actuala soluție astfel încât să permită integrarea construcțiilor noi în contextul existent.
 3. Situl este perceput ca facând parte din zona împădurită a muntelui Tâmpa. Se recomandă ca modul de ocupare a sitului să țină cont de caracterul predominat verde (vegetație medie și înaltă) constituit actual de fundurile de curți și rezervația naturală Muntele Tâmpa.
 4. Recomandăm adaptarea soluției propuse la tipul de parcelar tipic pentru contextul construit. Parcelarul existent este caracterizat de loturi cu locuințe individuale cu inserții locale cu locuințe colective. Această tipologie conduce la o construire mai puțin densă și la o ocupare mai variată ca regim de înălțime. Impactul negativ al proiectului propus se datorează și caracterului compact al modului de construire. Rarefierea construcțiilor, alternarea lor cu vegetație, reducerea densității și a regimului de înălțime, cât și o modelare mai variată a volumelor clădirilor va avea ca efect o integrare mai bună în țesutul urban existent.

Extinderea coerentă a țesutului urban existent ar presupune o parcelare a sitului cu preponderență pentru locuințe individuale izolate cu posibile inserții de locuințe colective.

Pentru o dezvoltare coerentă a cartierului  Prund – Schei – Warthe recomandăm ca Primăria Municipiului Brașov să comande elaborarea unui PUZ care să reglementeze mai detaliat construirea în această zonă care acum cade în mare parte sub incidența reglementărilor din PUG care au un caracter prea general.

 

Ordinul Arhitecților din România – filiala Brașov-Covasna-Harghita

Președinte – arh. Johannes BertleffConferința Teritorială Extraordinară – 22 septembrie 2017

Ordinul Arhitecților din România anunță organizarea în 28 octombrie 2017 a Conferinței Naționale Extraordinare care va supune dezbaterii și aprobării, conform Hotărârii nr. 631/27.03.2017, următoarele documente:

 • Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România
 • Regulamentul cadru de organizare și funcționare a filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România
 • Organizarea aparatului administrativ al Ordinului
 • Hotărâre privind aprobarea valorii taxelor și cotizațiilor membrilor

Conform Regulamentului O.A.R., Conferința Națională Extraordinară este precedată de conferințele teritoriale extraordinare programate pentru perioada 27 iunie – 28 septembrie 2017.

Conferința Extraordinară a Filialei Brașov-Covasna -Harghita a O.A.R. a fost stabilită pentru vineri 22 septembrie 2017 începând cu ora 10:00, Ordinea de Zi și locul de desfășurare urmând a fi anunțate în cel mai scurt timp. La lucrările Conferinței Teritoriale Extraordinare participă toți membrii filialei având cotizația achitată la zi.

Prin Hotărârea Colegiului Național nr. 884/08.05.2017 s-a stabilit că Filiala Brașov-Covasna -Harghita a O.A.R. va fi reprezentată la lucrările Conferinței Naționale Extraordinare de un număr de 21 delegați și o rezervă de 2 membri supleanți.

Conferința Teritorială Extraordinară va avea următorul program:

 • Aprobarea Listei membrilor Filialei Brașov-Covasna -Harghita a O.A.R. delegați la Conferința Națională Extraordinară
 • Aprobarea Listei membrilor Filialei Brașov-Covasna -Harghita a O.A.R. supleanți la Conferința Națională Extraordinară
 • Prezentarea materialelor O.A.R. supuse aprobării în Conferința Națională Extraordinară
 • Prezentarea materialelor supuse dezbaterilor de conducerea Filialei Teritoriale București a O.A.R.

Pentru a sprijini organizarea Conferinței Teritoriale Extraordinare, vă invităm să vă exprimați dorința de a participa la lucrările conferinței la adresa de e-mail secretariat@oar-bvcvhr.ro până vineri 8 septembrie 2017.
De asemenea, vă invităm să vă înscrieți pe lista delegaților sau pe aceea a supleanților Filialei Brașov-Covasna -Harghita a O.A.R. – înscrierile se fac pe e-mail secretariat@oar-bvcvhr.ro,  sau direct la sediul filialei din str. Sirul Beethoven  nr.1.

Precizăm că, datorită importanței pentru activitatea viitoare a Ordinului, a documentelor supuse aprobării în Conferința Națională Extraordinară și a faptului că aceste documente vor fi prezentate de reprezentantul O.A.R. în Conferința Teritorială Extraordinară pentru a fi bine cunoscute și înțelese de participanți, Conducerea Filialei Brașov-Covasna -Harghita a hotărât că este obligatoriu ca aceia dintre dumneavoastră care se înscriu pe listele delegaților și supleanților să participe la Conferința Teritorială Extraordinară. În cadrul Conferinței Teritoriale Extraordinare vor fi validați ca delegați sau supleanți la Conferința Națională Extraordinară numai acei membri care vor fi prezenți la lucrări.

Vă așteptăm să participați în număr cât mai mare la lucrările Conferinței Teritoriale Extraordinare și să vă înscrieți pe listele delegaților și supleanților la Conferința Națională Extraordinară


Comunicat de presa privind premierea “Concursului de Solutii pentru dezvoltarea spatiala a orasului Ghimbav”.

La initiativa UAT Ghimbav, promotor si cu sprijinul Asociatiei AIDA Brasov, organizator, cu girul OAR Brasov-Covasna Harghita, in perioada 24 mai 2017-11 august 2017 s-a desfasurat “Concursul de Solutii pentru dezvoltarea spatiala a orasului Ghimbav”. Criteriile din tema de concurs au vizat: • conceptul de ansamblu pentru dezvoltarea urbanistica a UAT Ghimbav in relatie cu zona metropolitana Brasov; • viziunea de dezvoltare spatiala de ansamblu a teritoriului administrativ; • proiecte cheie-zone de dezvoltare strategice cu detalierea si ilustrarea acestora ca zone fanion penru conceptul de dezvoltare spatiala si viitorul dezvoltarii propuse a orasului; • sustenabilitatea conceptului propus din perspectiva valorificarii resurselor disponibile; Tinerii arhitecti participanti si-au spus cuvantul venind cu idei novatoare iar juriul a apreciat acest lucru.

Proiectele au fost analizate de un juriu format din arhitecti de renume si reprezentanti ai promotorului: arh.Eugen Panescu; arh. Dorin Stefan; arh Vanturache Mihai; arh. Kollo Miklos; arh Klaus Bierthler; arh. Tamas Sisak; arh A.Spiru; jurist Dan Szinatovici. In urma deliberarii, juriul a stabilit castigatorii: – SC FMR GLOBAL SRL/ arh. Atanasoaiei Maria-premiul I; – Asocierea “Raumplan Design”/lider de asociere si “Asociatia Orase in Miscare”-Premiul II; – SC Wolfhouse Productions /lider de asociere si Pavelescu Andreea/Birou urbanism-Premiul III. Alaturi de acestea au fost apreciate si solutiile urbanistice desprinse din proiectele depuse de ROIA STUDIO SRL si SC SANNIS CONCEPT DESIGN SRL. Concursul s-a dorit a fi si un exemplu de bune practici in stabilirea strategiilor de dezvoltare urbana a oraselor mici si care trebuie sa recunoasca rolul arhitecturii în dezvoltarea durabilă urbană, economică și socială. Festivitatea de premiere va avea loc in data de 1 septembrie 2017, ora 12.00 în sala de conferințe a UAT Ghimbav, corp Biblioteca, etaj 1, str.Lunga nr. 1, Ghimbav și are ca scop următoarele obiective: – Prezentarea rezultatelor concursului; – Premierea concurenților câștigători; – Prezentarea propunerilor de soluții rezultate in urma desfasurarii concursului, impactul lor asupra dezvoltarii locale in contextul dezvoltarii metropolitane; ale elementelor de PUG actuale și proiectate în viitor, corelate cu elementele Strategiei de Dezvoltare Durabilă a orașului Ghimbav axate pe investițiile propuse pe termen mediu și lung.


Concurs de soluții pentru dezvoltarea spațială a orașului Ghimbav

Promotor: Primăria Orașului Ghimbav, str. Lungă nr. 69, județul Brașov, România

Organizator: Asociația AIDA Brașov cu girul OAR Filiala Brașov-Covasna-Harghita

Concursul se adresează asocierilor constituite din birouri individuale de arhitectură, societăți civile de arhitectură sau urbanism sau alte echipe interdisciplinare capabile a gestiona intersecția între temele sectoriale si provocarile principale la nivel metropolitan, cu experiență în elaborarea unor concepte de dezvoltare spațială tip Masterplan şi cu capacitatea de a fi parteneri ai administrației locale în procesul de informare și dezbatere publică aferent.

http://www.concursarhitectura.ro

 


 

 

Sunt așteptate pentru înscriere proiecte deosebite pentru care s-au utilizat materiale de construcții ceramice, într-un mod remarcabil din punct de vedere al designului și/sau tehnologiei.

Arhitecți, critici de arhitectură și jurnaliști pot înscrie proiectele prin intermediul aplicației onlinehttps://brickaward.submit.to/register/.

Termenul limită de înscriere – 20 aprilie 2017.


florian-stanciu-la-a6_afis


macheta-om-2016-expo


macheta A6


In concursul de proiecte Arhitectura.6 – ediția 2016 au fost înscrise 82 de proiecte  realizate în ultimii doi ani de arhitecții din județele Brașov, Covasna, Harghita,  Sibiu, Vâlcea și Mureș.

După prima etapă de preselecție,  au rămas în concurs 56 de proiecte.  Proiectele din etapa a doua pot fi văzute aici și în expozițiile publice itinerate în cele șase județe (programul la evenimente)

Jurizarea finală și gala de premiere a proiectelor a avut loc pe 2 septembrie la Târgu Mureș. Iată lista nominalizărilor și premiilor:

I) DESIGN DE OBIECT (2 nominalizări)

 • Stație autobuz comuna Zetea – Larix Studio
 • XXS Doll House – Insert Studio

 II) AMENAJARE DE INTERIOR/SCENOGRAFIE (1 nominalizare)

 • Amenajarea turnului sudic la Catedrala Romano-Catolică Sf. Mihai Alba Iulia – arh.Tovissi Zsolt și Denes Peter

III) PROIECTE DE SERTAR/NEREALIZATE (fără nominalizare)

La aceste prime trei categorii juriul nu a acordat premiul secțiunii.

IV) ARHITECTURA SPAȚIULUI PUBLIC (2 nominalizări)

 • Drumul sării Sovata-Praid – Vallum
 • Velopoteca – unDAverde (PREMIU)

V) ARHITECTURA DOTĂRILOR COMUNITARE ȘI DE PRODUCȚIE (4 nominalizări, 1 premiu)

 • Capelă mortuară pentru Cultul Catolic – 4 Z Architects
 • Reconstruire joagăr de apă – Larix Studio
 • Pensiunea agroturistică ”Nera” – 4 Z Architects
 • Clădire administrativă Brașov – Exhibit Arhitectura (PREMIU)

VI) ARHITECTURA PATRIMONIULUI CULTURAL/RESTAURARE/REABILITARE /INTERVENȚII PE FONDUL CONSTRUIT(5 nominalizări și 2 premii)

 • Reabilitare moară de apă Remetea – Larix Studio
 • Restaurarea morii de apă Suseni – Larix Studio (PREMIU)
 • Restaurarea conacului Benedek – Larix Studio
 • Reparații tencuială și rezugrăvire a fațadei principale, Brașov, str. Mureșenilor – Silvia Demeter-Lowe
 • Șură revitalizată – Arh. Esztany Gyozo (PREMIU)

VII) ARHITECTURĂ – LOCUIRE (3 nominalizări, 2 premii)

 • Casa S – Exhibit Arhitectura
 • Casa E – Exhibit Arhitectura (PREMIU)
 • Casa LK – Arh.Barna Lorincz (PREMIU)
PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI
Larix Studio
 Screen Shot 2014-07-30 at 16.10.38
Partener principal al evenimentului:
 Wienerberger

Parteneri:

Holver_Logo_CMYK

Sika sigla

Cu sprijinul:

Proiect cultural finanțat din Timbrul Arhitecturii.


ARHITECTURA.6-2016

Arhitectura.6 – ediția 2016 așteaptă noile proiecte realizate în ultimii doi ani de arhitecții Filialelor Teritoriale OAR: Brașov – Covasna – Harghita,  Sibiu – Vâlcea și Mureș.

Înscrierile proiectelor în concurs se pot face până pe 8 august, la ora 20.00, pe adresa de e-mail arhitectura6@gmail.com

Regulamentul concursului se găsește aici: http://arhitectura6.ro/concurs/

 

RAZ_8366

 


Conferințe Orașul Memorabil

Mansarda Casei Baiulescu, vineri, 24 iunie, ora 18.00

intrarea liberă

 

Ottmar Trașcă – cercetător doctor, Institutul de Istorie Gheorghe Barițiu din Cluj-Napoca

Grupul Etnic German și încercarea de a crea o rezistență pro-germana în România (Brașov, Sibiu, Arad)

Prezentarea tratează activitatea Grupului Etnic German din România, formațiune aflată sub control nazist, în perioada 1944-1945 și încercarea Germaniei naziste de a manipula lideri ai acestei formațiuni în scopul organizării unei rezistențe pro-germane în zona Brașovului și Sibiului după trecerea României de partea aliaților din 23 august 1944.

 

Nicolae Adrian Alexe – muzeograf, doctorand, Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu

Parte a cotidianului și a peisajului urban – mijloacele de transport în comun din orașul Brașov din 1892 până în prezent.

Istoria mijloacelor de transport în comun a fost puțin abordată în România. Comunicarea trece în revistă evoluția mijloacelor de transport în comun din orașul (municipiul) Brașov (tipuri și număr de vehicule, traseele deservite), evoluție ce este strâns legată de contextul economic și politic din țară.

 

Organizator: Ordinul Arhitecților din România – filiala Bv-Cv-Hr

Partener: Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov

Proiect cultural finanțat din bugetul Municipiului Brașovconferinta 1 OM macheta


 

Poster A3 OAR Brasov

“Casa E4 din caramida de la Wienerberger” – model de casa cu un consum energetic aproape 0(nZEB).

Locul si data desfasurarii: Hotel Kronwell Brasov , 10 iunie, ora 15:30.

Domnul Dr. Arhitect Sergiu C. Petrea (Tecto Arhitectura) este invitatul nostru special si ne va prezenta conceptul Casei E4 .

 

 

 

 

 

 

 


 

macheta expo OM

Oraşul Memorabil – ediția 2015, Brașov

Expoziție de fotografii din trecutul orașului Brașov, 10-25 octombrie

Expoziția Orașul Memorabil este rezultatul unui proces continuu de recuperare și punere în circuit a imaginilor din trecutul orașului Brașov. Demersul este doar în parte de documentare, scopul principal fiind acela de a pune în evidență relația locuitorilor cu orașul. Din acest motiv, sursele fotografiilor reproduse în expoziție sunt albumele de familie sau colecțiile personale, aparținând locuitorilor mai vechi sau mai noi ai orașului.

Expoziția prezintă 600 dintre imaginile adunate în acest an, a căror realizare datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi până în prezent. Colecția expoziției, la care au contribuit din anul 2010 până acum peste 200 de persoane, se îmbogățește constant, fiind deschisă oricărei contribuții.

Orașul Memorabil este un proiect cultural organizat de Ordinul Arhitecților din România – filiala Brașov-Covasna-Harghita și finanţat de Consiliul Local al Municipiului Braşov

Loc de desfășurare: aleea parcului Facultății de Silvicultură

Program permanent între 11-25 octombrie

Vernisajul expoziției are loc sâmbătă, 10 octombrie, ora 16, la sediul Ordinului Arhitecților din România – filiala Bv-Cv-Hr din Șirul Beethoven nr. 1 (lângă Poarta Schei).


 

 

PROBLEMELE-ORASULUI-001

Vernisajul expoziției „Problemele orașuluiˮ, 24 iulie 2015, turnul Porții Ecaterina, Brașov

Expoziția, adusă în Brașov de Ordinul Arhitectilor din România – filiala Bv-Cv-Hr, a fost realizată de Casa Tineretului și Culturii Duchère din Lyon împreuna cu Universitatea Lyon 2. Coordonatorul științific al expoziției, conf. dr. Bianca Botea, a luat parte la vernisaj, răspunzând întrebărilor publicului. Expoziția este rezultatul unei cercetari antropologice care are ca subiect relația locuitorilor cu orașul în fața deciziilor politice și urbanistice, cu referire la situația implementării unui mare proiect urban asupra unui cartier din Lyon, Franța. Subiectul este relevant pentru orice loc, inclusiv pentru Brașov, deschizând discuția asupra viitorului cartierelor de blocuri de locuințe dezvoltate în perioada anilor ’60, ’70 sau ’80. Expoziția este deschisă până în 20 august 2015. Itinerarea s-a realizat prin finanțare din timbrul arhitecturii din România.


ORASUL-MEMORABIL-001

Conferință publică în cadrul proiectului Orașul Memorabil – ediția 2015

A avut loc în mansarda Casei Baiulescu, sâmbătă, 20 iunie 2015, ora 18,00. Prezentarea cu titlul “Lumini și umbre. Portretul femeii brașovene în epoca premodernă” a fost susținută de istoricul Irina Mastan, doctor al Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Subiectul prezentat a făcut referire la secolele XVI-XVIII, când sursele scrise oferă diverse portrete feminine, de la modele de urmat, pâna la vrăjitoare. Aparent marginalizate, femeile brașovene se strecoară discret în spațiul public urban și își lasă amprenta asupra istoriei orașului.

Organizator: Ordinul Arhitecților din România, filiala Bv-Cv-Hr
Partener: Biblioteca Județeană Brașov
Proiect finațat de Consiliul Local Brașov