Misiunile Arhitectului

OAR-BVCVHR-007

Creșterea calității în arhitectură – a calității proiectelor și construcțiilor – poate surveni doar prin înțelegerea completă a rolului/misiunii arhitectului, a dezvoltării încrederii în acesta și, în consecință, prin ridicarea nivelului de cerințe care implicit să ducă la ridicarea nivelului proiectelor.

Scopul grupului de lucru este de a veni în sprijinul arhitecților, dar și al clienților/beneficiarilor prin prezentarea, explicitarea rolului arhitectului în procesul de construire și de a pune la dispoziția lor informațiile și uneltele prin care aceștia se pot asigura că participă la elaborarea unui proiect de calitate.

Printre obiectivele grupului de lucru se numără: prezentarea etapelor unui proiect, prezentarea responsabilității arhitectului, realizarea unui îndrumar de alegere a arhitectului/proiectantului, realizarea checklist-ului de livrabile de către arhitect și de echipa de proiectare etc.

Coordonatorul grupului de lucru: arh. Bartha Lorand