Pregătirea Stagiului

OAR-BVCVHR-005

Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) are sarcina permanentă, conferită de lege, de a acorda drept de semnătură arhitecţilor şi conductorilor arhitecţi organizând în mod corespunzător dobândirea experienţei profesionale a candidaţilor şi verificarea cunoştinţelor dobândite în vederea obţinerii acestui drept.

Titlul academic/diploma de absolvire a studiilor universitare de arhitectură nu sunt suficiente pentru a exercita practic activitatea de elaborare complexă a proiectelor ce urmează a se executa/ construi şi pentru a asuma responsabilitatea profesională la nivelul calitativ cerut de autorităţi în numele interesului public şi de către clienţi în calitate de consumatori.

Ordinul Arhitecţilor din România este singura instituţie abilitată în acordarea dreptului de semnătură, această atribuţie nu poate fi exercitată de nici o altă instituţie sau asociaţie profesională.

Grupul de lucru Pregătirea Stagiului își propune să organizeze:

  • Conferințe profesionale de formare continuă pentru stagiari
  • Vizite de șantier pentru stagiari
  • Elaborarea Ghidului stagiarului

Coordonatorul Grupului de lucru:

Arh. Alexandra Munteanu – coordonator

Arh. Silvia Demeter

Arh. Florin Diaconu

Arh. Mara Pachide Țaric