Stagiu

OAR-BVCVHR-013

Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) are sarcina permanentă, conferită de lege, de a acorda drept de semnătură arhitecţilor şi conductorilor arhitecţi organizând în mod corespunzător dobândirea experienţei profesionale a candidaţilor şi verificarea cunoştinţelor dobândite în vederea obţinerii acestui drept.

Titlul academic/diploma de absolvire a studiilor universitare de arhitectură nu sunt suficiente pentru a exercita practic activitatea de elaborare complexă a proiectelor ce urmează a se executa/ construi şi pentru a asuma responsabilitatea profesională la nivelul calitativ cerut de autorităţi în numele interesului public şi de către clienţi în calitate de consumatori.

Ordinul Arhitecţilor din România este singura instituţie abilitată în acordarea dreptului de semnătură, această atribuţie nu poate fi exercitată de nici o altă instituţie sau asociaţie profesională.

Ordinul Arhitecţilor din România organizează în fiecare an 4 Sesiuni de Acordare a Dreptului de Semnătură.

Cei interesaţi sunt invitaţi să consulte documentele ataşate (calendar, acte înscriere atestare, acte necesare recunoaştere diplomă etc.)

NORMELE METODOLOGICE DE ACORDARE A DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ_formă avizată CN

Anexa nr. 2 – CRITERII DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR (1)

Anexa nr. 3 – REGULAMENT INTERN DE FUNCȚIONARE A CNADS (1)

Hotarare CD OAR nr 183 din 1 feb 2019 inscriere online la interviu

 Anexa nr. 1 – BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ PENTRU SUSȚINEREA INTERVIULUI 

Anexa 1 Instrucțiuni SIOAR înscriere dr semnătură

Model certificat indrumator stagiu
Metodologie Stagiu 26.03.2018