Utile

Transparență decizională. Documente în dezbaterea membrilor filialei

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL FILIALEI TERITORALE A OAR BRAȘOV–COVASNA-HARGHITA

 


OAR-BVCVHR-014

 

Misiunile arhitectului

Misiunile arhitectului


Asigurare profesională pentru anul 2019

Polita asigurare


Drepturi de autor

Drepturi de autor


DOVADĂ de luare în evidență a proiectului de arhitectură

Vă aducem în atenție faptul că începând cu 1 noiembrie 2015, Filiala Teritorială Brașov-Covasna-Harghita a Ordinului Arhitecților din România va elibera “Dovada de luare în evidență a proiectului de arhitectură doar accesând Sistemul Informatic al Ordinului Arhitecților din România – SIOAR, pagina www.sioar.ro.

“Dovada de luare în evidență a proiectului de arhitectură“ este un document pe care autoritățile administrației publice centrale și locale au obligația să îl solicite în vederea emiterii autorizației de construire/desființare (conform Ordinului nr. 839 din 12 octombrie 2009, actualizat 2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii). Documentul confirmă dreptul de semnatură al arhitectului/conductorului-arhitect şi face dovada luării în evidenţă, de către Ordinul Arhitecților din România, prin filialele teritoriale, a proiectului de arhitectură aferent documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor de demolare/documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor aferente organizării executării lucrărilor, după caz.

Obligativitatea solicitării formularului de dovadă emis de filialele O.A.R. rezultă din:

formularul ‘Certificat de urbanism’ model F6 alin. (5) lit f) din Anexa 1 a Ordinului nr. 839/2009 unde se precizează documentele ce trebuie anexate la cererea de emitere a autorizației de construire
şi
formularul model F8 alin.(1) lit f) din Anexa 1 a Ordinului nr. 839/2009 ‘Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare’, publicat în Ordinul nr. 839/2009.
Menţionăm că emiterea Autorizaţiei de construire/defiinţare fără solicitarea dovezii de luare în evidenţă la filiala teritorală OAR reprezintă o nerespectare a legii şi, implicit, neîncasarea unor taxe prevăzute de lege. În cazul în care nesolicitarea dovezii este determinată de faptul că proiectul respectiv nu a fost elaborat de un arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, vă rugăm insistent să respingeţi asemenea proiecte în termen de 5 zile, pentru refacerea în condiţiile legii.

Hotarare taxa dovada- 50 lei


Informatii cotizatii

Cotizatii

 


Legislatie

Codul deontologic publicat in MOF 21 mai 2012
Legislatie
Regulament cadru filiale publicat în Monitorul Oficial cu nr. 697 din 9 august 2018

Punct de vedere juridic – 3%- HG363

HCL 276_2018 infrastructura stradala

Punct de vedere ref Licitatie Parc Rulmentul

Punct de vedere PUZ Timisu de Jos


Planul national de dezvoltare rurala

Planul national de dezvoltare rurala

Ghid Zona Bran

Ghid Zona Secuime

Ghid Zona Țara Făgărașului

Proiecte culturale finantate din timbrul de arhitectura

Domeniile in care se pot initia proiecte culturale si editoriale
Finantare proiecte din timbrul arhitecturii
Observatii si recomandari ale comisiei