Poziția OAR: Artera rutieră și parcare în zona Graft

IMG_8077i

Către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov

Stimate Domnule Director

Prin prezenta dorim să vă aducem la cunoștiință poziția Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR) referitoare la cele două proiecte: artera rutieră și parcarea situate pe amplasamentul aleii După Ziduri / pârâului Graft / dealului Warte.

Pozitia OAR, expusă mai jos, a fost adoptată prin vot în cadrul Consiliului Național al OAR din data de 16 mai 2014:

  1. OAR consideră ca inacceptabilă modificarea iremediabilă a zonei Pârâul Graft – Str. După Ziduri prin introducerea unei artere rutiere și a unei construcții pentru parcări semiîngropată în versantul Warthe (conform PUD întocmit de S.C. KXL S.R.L., București);
  2. OAR recomandă renunțarea la intenția realizării unei artere rutiere în zona Pârâul Graft – Str. După Ziduri;
  3. OAR recomandă renunțarea la intenția realizării unei construcții pentru parcări rutiere în zona Pârâul Graft – str. După Ziduri;
  4. Se recomandă inițierea unor studii de către Primăria Municipiului Brașov pentru identificarea unor soluții alternative pentru amplasarea unor parcări în imediata vecinătate a centrului istoric al Brașovului și pentru identificarea problemelor de trafic din cadrul centrului istoric al Brașovului.

 

Argumentele poziției OAR

  1. Argumente istorice

Cele două proiecte – artera rutieră și parcarea – se situează pe amplasamentul aleii După Ziduri / pârâului Graft / dealului Warte, în vecinătatea directă a fortificațiilor de pe latura vestică a cetății Brașovului. OAR consideră că interferența unei noi circulații rutiere și a unei clădirii pentru parcare cu amplasamentul Graft-Warte va modifica aspectul istoric al zonei.

Zidurile vestice de fortificație ale Cetății (sec. XV-XVII) împreună cu Bastionul Graft, Turnul Alb și Turnul Negru (secolele XV-XVI), aflate în aceeași zonă, sunt clasificate în Lista Monumentelor Istorice ca monumente de categoria „A”.

Pârâul Graft, care se păstrează astăzi, este ultimul segment suprateran al unor pâraie artificiale amenajate în perioada medievală, pentru a oferi Cetății apa și sistemul de canalizare necesare în procesele tehnologice ale breslelor.

La sfârșitul secolului XIX, prin inițiativa Asociației pentru Înfrumusețarea Brașovului (Kronstadter Verschönerungsverein) au fost efectuate lucrări de amenajare peisageră în zona Warte / Livada Poștei. Aleea „Promenada Regală”, realizată în cadrul acestei inițiative, lega zona de parc Warte cu zona de promenadă a Graftului, integrând Turnul Alb și Turnul Negru în acest ansamblu de alei. Parcarea semiîngropată propusă de noul proiect afectează aleile existente, obturând legătura între zona Warte și parcul Livada Poștei.

Utilizarea constantă ca promenadă a aleii După Ziduri este atestată și de numeroasele fotografii realizate începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea și difuzate prin intermediul cărților poștale care insistă asupra caracterului romantic al zonei.

Parcul natural Warte – Livada Poștei este de peste 130 de ani declarat și întreținut ca zonă de agrement de către brașoveni și de către toate administrațiile locale și este declarat de peste 50 de ani, prin toate planurile și regulamentele de urbanism (schițe de sistematizare și PUG) ca zonă protejată, cu un regim de construire foarte sever.

  1. Argumente privind peisajul natural și cultural

Pentru realizarea parcajului și a drumului, este necesară defrișarea pădurii pe o suprafață de teren de 12.200 mp, conform proiectului propus.

Parcarea semiîngropată constituie o construcție masivă, vizibilă de la distanță în spatele clădirii Bibliotecii Județene, de două ori mai lungă decât aceasta din urmă și cel puțin la fel de înaltă.

Artera rutieră propusă pe aleea După Ziduri reprezintă o structură tehnică de beton vizibilă parțial pe parcursul traseului, dar mai ales la capete, unde consumă întreg spațiul pietonal.

Executarea pe acest teren a parcajului și a drumului are consecințe iremediabile asupra patrimoniului natural și cultural, scoțând definitiv din circuitul public o importantă suprafață din parcul natural și alterând peisajul orașului.

Valoarea peisajului zonei Graft-Warte este precis definită în PUZ “Zona rezervație de arhitectură CETATE” unde se consideră ca aceasta „flanchează zona de rezervaţie de arhitectură Cetate, relaţionând organic aria cu ţesut preponderent medieval cu […] Dealul Warthe. Prezenţa la limită a fragmentelor de fortificaţii (zidul Cetăţii, turnuri, bastioane) integrate organic în spaţii verzi naturale (masiv plantat) sau amenajate susţine necesitatea menţinerii sau creării unor noi trasee de parcurs/percepţie a unui peisaj cultural de excepţie. Orice intervenţie trebuie să fie prudentă, urmărind protejarea maximă a patrimoniului natural şi construit existent”.

În prezent, lipsa circulației rutiere constituie un beneficiu care contribuie la caracterul de loisir al zonei.

Ambientul pietonalului După Ziduri este completat de prezența unor clădiri cu arhitectură reprezentativă pentru sfârșitul de secol XIX – începutul de secol XX: Biblioteca Judeţeană (1929, fostă Cameră de Comerț și Industrie), Casa Baiulescu (1888), Liceul Aprily Lajos (1900) – în capătul nordic al pietonalului și Spitalul de Obsetrică-Ginecologie (1913, fostă clădire a Liceului evanghelic de băieți) – în capătul sudic al pietonalului.

OAR consideră prioritară conservarea identății peisajului natural și cultural al zonei Graft-Warte și amplificarea valențelor sale prin amenajările viitoare.

  1. Argumente funcționale

OAR consideră că nivelul traficul auto din ansamblul Centrului Istoric, ca tranzitare către Schei, nu justifică luarea unor măsuri care multiplică infrastructura rutieră în zona istorică a orașului. Intenția transformării străzii Mureșenilor în pietonal nu justifică afectarea altei zone cu caracter patrimonial.

Deasemenea, în contextul european actual, al soluțiilor practicate pentru rezolvarea circulaţiei în oraşe similare ca vechime, istorie, dezvoltare și patrimoniu, controlul asupra nivelului de trafic auto se face prin instrumente diverse, care descurajează circulația auto în zonele centrale, oferind infrastructură diversă pentru plimbare, alergare sau acces cu bicicleta. Astfel de abordări au beneficii economice, de sănătate, de diminuare a poluării și de conservare a orașului istoric.

Soluțiile propuse pentru realizarea unei noi artere rutiere și a unei parcări semiîngropate în zona Graft generează o încărcare mare a circulației auto, neadecvată unor zone în care se află instituții cultural-educaționale și de sănătate. Astfel, capătul nordic al pietonalului După Ziduri, este deja aglomerat de trafic (din cauza parcării, a nodului de circulație pentru transportul în comun, a accesului spre Poiana Brașov) și reprezintă vecinătăți deranjante pentru instituțiile din zonă.

Accesul pe o nouă arteră și într-o parcare cu capacitate mărită ar conduce la amplificarea traficului și la diminuarea zonelor tampon între circulațiile auto și Biblioteca Județeană, Liceul Aprily Lajos, Spitalul de Obsterică-Ginecologie, Arhivele Naționale.

Construcția arterei propuse pe amplasamentului aleii După Ziduri va conduce pe distanțe mari la micșorarea suprafeței destinate pietonilor și la transformarea promenadei într-un trotuar modest, aflată în vecinătatea unei șosele și supusă zgomotului autoturismelor.

Ieșirea din tunelul rutier în zona Spitalului de Obsterică-Ginecologie pune probleme funcționale din cauza spațiului îngust dintre spital și Bastionul Fierarilor, fapt care va fi rezolvat inevitabil în defavoarea spațiului pentru pietoni.

Cu stimă,

Arh. Johannes Bertleff, președinte OAR filiala Bv-Cv-Hr

Data: 04 februarie 2015