Punct de vedere Stejerisului

Punct de vedere referitor la proiectul:
CONSTRUIRE APART-HOTEL ȘI LOCUINȚE – ÎNTOCMIRE P.U.Z. – BRAȘOV, strada Stejerișului, nr.12- FAZA: PUZ
Analizând documentația pusă la dispoziție pe pagina web oficială a Municipiului Brașov ne exprimăm următorul punct de vedere:
Masivitatea construcției propuse va afecta iremediabil silueta orașului dată fiind poziționarea și vizibilitatea sitului respectiv. Masivitatea propunerii depășește cu mult orice construcție existentă din perimetrul sitului studiat. Volumul clădirii propuse depășește chiar și gabaritul clădirilor emblematice din centrul Brașovului.
Prin poziție dominantă de pe coama dealului Warthe, clădirea propusă va întrerupe silueta existentă a orașului, caracterizată de dealuri și munți – suprafețe verzi care conturează perspectivele din interiorul orașului spre periferii și care constituie un aspect valoros (identitar) al orașului.
Impact asupra vecinătății:
Parcela generatoare de PUZ se află într-o zonă ocupată preponderent cu locuințe individuale; impactul construirii unei clădiri de aproximativ 30.000 mii de metri pătrați desfășurați va fi unul negativ prin dereglarea structurii urbane constituite (va aduce pagube privind calitatea vieții din acele locuințe, dar și prin devalorizarea acestora).
Pentru a evalua corect impactul unei structuri de această amploare este necesar ca investitorul să efectueze următoarele studii:
– Studiu de trafic privind incărcarea zonei cu traficul suplimentar generat.
– Studiu asupra vizibilității construcției și integrării ei în peisaj perceput din poziții importante din cadrul orașului (în mod special percepția din zona centrală protejată).
– Impactul asupra rețelelor edilitare ale zonei studiate.
Ținând cont de cele prezentate mai sus considerăm că proiectul propus este inoportun pentru o dezvoltare coerentă a orașului.
Ordinul Arhitecților din România – filiala Brașov-Covasna-Harghita
Președinte – arh. Johannes Bertleff