Punct de vedere OAR: complex hotelier pe situl fostului spital Dermato

IMG_7990i

Punct de vedere referitor la proiectul:

“Complex hotelier” amplasat pe locul fostului Spital Dermato din Brasov, Șirul Gh. Dima, nr. 1

Referitor la proiectul unui “complex hotelier” amplasat pe locul fostului Spital Dermato din Brasov Șirul Gh. Dima nr. 1, Ordinul Arhitecților din România – filiala Brașov-Covasna- Harghita își exprimă următorul punct de vedere:

1. La întocmirea proiectului se vor respecta concluziile studiului istoric realizat de arh. Marina Iliescu (expert în domeniul protejării monumentelor istorice), elaborat la comanda investitorului/proprietarului, concluzii pe care le reproducem mai jos:

– “Ansamblul de clădiri aparținând fostului dispensar de dermatologie al Direcției Sanitare Brașov are în primul rând o importanță istorică, ca loc în care a funcționat primul spital civil al orașului.
– Corpurile de clădiri 1, 2 si 3 [aflate pe șirul Gh. Dima și Pavilionul rezervă (situat în incintă, cu latura lungă paralela cu strada Traian Demetrescu)] conțin elemente arhitecturale specifice stilului epocii care subliniază vechimea clădirilor.

– Din punct de vedere urbanistic, clădirile existente la aliniamentul străzii șirul Gh. Dima se încadrează specificului local, păstrând aliniamentul stradal și volumetria zonei. Frontul stradal spre str. Cibinului prezintă la ora actuală o lipsă de coerență din cauza înșiruirii de volume întâmplătoare.

Proiectul în faza PUZ al terenului ocupat de clădirile analizate va trebui să țină seama de următoarele cerințe:
– Menținerea clădirilor care constituie frontul străzii șirul Gh. Dima și punerea în valoare a tuturor elementelor semnificative pentru imaginea fațadelor.

– Eliberarea terenului de corpurile de clădiri dezafectate și fără valoare architectural- istorică.
– Integrarea urbanistică a noilor construcții de pe terenul eliberat în imaginea de ansamblu a zonei urmărindu-se coerența imaginii fronturilor stradale spre str. Cibinului și Traian Demetrescu.”

2. Pentru a păstra nealterat caracterul arhitectural al centrului istoric al orașului, orice construcție nou propusă în zona studiată trebuie să se încadreze în reglementările actuale ale <<PUZ – Zona de rezervație de arhitectură „Cetate”>>, astfel:

“Clădirile existente cu calităţi ambientale/de acompaniament”, “identificate prin studii referitoare la fondul construit existent (cartări, relevee, analize de context, etc.)”, “se mențin fără transformări în afara revenirii la forma originală sau cu transformări interioare (recompartimentări, modificări) având ca obiect ridicarea confortului sau, după caz, se restaurează”. (extrase din PUZ – Zona de rezervatie de arhitectura „Cetate”)

În niciun caz nu trebuie acceptată o înălțime a construcțiilor noi mai mare decât înălțimea maximă admisă la coamă în ZIR 3 din Cetate (respectiv 14 metri) ZIR 3 având un regulament permisiv, descriind o zona de limită a cetății vechi a Brașovului, o zonă care a fost în mare parte reconstruită în epoci recente.

În aceeasi logică, nu trebuie acceptat un coeficient de utilizare a terenului pentru construcțiile noi mai mare decât cel din ZIR 3 (ZIR cu cea mai mare densitate din ansamblul Cetate) , respectiv CUT 2,5.

Câteva justificări:

[[Inaltimea maxima la coama a corplui nou al Spitalului Matereno-infantil nu trebuie sa constituie un reper de urmat pentru constructiile noi din zona, acesta fiind un caz izolat de insertie a unei cladiri noi in zona Cetate, ca rezultat nefericit al unei comenzi politice dinainte de 1989. Credem ca acesta nu trebuie sa mai fie egalat sau depasit vreodata in inaltime, iar unul dintre rolurile noii constructii, propuse pe Sirul Gh.Dima nr.1, ar trebui sa fie si acela de a diminua impactul negativ pe care corpul nou al Spitalului Matereno-infantil l-a generat in zona.]]

[[Pentru o mai buna intelegere a situatiei, a se observa ca ZIR 3 se situeaza pe limita de nord a zonei Cetate, identificindu-se cu frontul construit de la bd.Eroilor, vis a vis de Parcul Central N.Titulescu, care cuprinde cladirile Liceului Unirea, Universitatii Transilvania, Modarom, hotel Capitol, Muzeul Judetean de Arta, Telefoane si hotel ARO Palace. Aceasta zona compacta, este alcatuita din cladiri mai noi si mai inalte decit ansamblul cladirilor traditionale din restul zonei Cetate, care si-au ocupat locul prin demolari de constructii vechi. La nord de aceasta limita, in exteriorul zonei Cetate, s-a extins orasul nou.

Ori cladirea Spitalului Dermato se afla pe limita de sud a zonei Cetate, in partea veche a orasului, si face parte din ansamblul cladirilor traditionale. De aici provine „calitatea ambientala si de acompaniament” a cladirii, intrata in memoria locului.

Deci, referirea la ZIR 3 trebuie inteleasa numai ca o incercare de raportare la un „precedent” din zona Cetate, care ne poate oferi un reper in incercarea de stabilire a limitelor maxime construibile in ZIR 11, fara ca sa reprezinte un model de copiat, pentru ca situatiile sint diferite.]]

EXTRAS din studiu istoric-arhitectural

CAP.V

CONCLUZII SI RECOMANDARI

Ansamblul de cladiri apartinind fostului dispensar de dermatologie al Directiei Sanitare Brasov are in primul rind o importanta istorica, ca loc in care a functionat primul spital civil al orasului.

Corpurile de cladiri 1, 2 si 3 contin elemente arhitecturale specifice stilului epocii care subliniaza vechimea cladirilor.

Din punct de vedere urbanistic, cladirile existente la aliniamentul strazii sirul Gh. Dima se incadreaza specificului local, pastrind aliniamentul stradal si volumetria zonei. Frontul stradal spre str. Cibinului prezinta la ora actuala o lipsa de coerenta datorata insiruirii de volume intimplatoare.

Proiectul in faza PUZ al terenului ocupat de cladirile analizate va trebui sa tina seama de urmatoarele cerinte:

Mentinerea cladirilor care constituie frontul strazii sirul Gh. Dima si punerea in valoare a tuturor elementelor semnificative pentru imaginea fatadelor .
Eliberarea terenului de corpurile de cladiri dezafectate si fara valoare architectural- istorica
Integrarea urbanistica a noilor constructii de pe terenul eliberat in imaginea de ansamblu a zonei urmarindu-se coerenta imaginii fronturilor stradale spre str. Cibinului si Traian Demetrescu.

Intocmit,
arh. Marina ILIESCU expert MCC

EXTRAS din PUZ-Zona de rezervatie de arhitectura “Cetate”

Caracteristica esenţială a zonei ZIR 3 este indusă de ocuparea cu clădiri de instituţii publice de importanţă municipală şi supramunicipală (comerţ, servicii de turism, instituţii de învăţământ şi administrative edificate, în general în sec. XIX-XX) şi cu spaţii publice de interes zonal şi municipal (piaţa, spaţii verzi publice). Zona se află la confluenţa dintre cele două areale cu ţesut tradiţional: Cetate şi Braşovul Vechi. Ţesutul urban păstrează amprente ce denotă succesiuni de operaţiuni urbanistice de trasare a tramei stradale şi reconstrucţii bazate pe proiecte şi reglementări urbanistice; aceasta transpare ca diversitate şi eterogenitate a zonei, imprimând o oarecare incoerenţă.

Se impune investigarea posibilităţilor de revizuire a volumetriilor sau faţadelor construcţiilor existente în vederea coerentizării zonei, a susţinerii reprezentativităţii pentru municipiu şi a racordării mai logice cu zonele de ţesut „tradiţional”.

Articolul 11 – Înălţimea construcţiilor
11.1 De regulă, înălţimea construcţiilor are determinări funcţionale. Se recomandă
să nu se depăşească limita generală zonală de înălţime de maximum 14,0 m la coama acoperişurilor. .
11.2. Construcţii noi
Când nu este posibilă comparaţia cu clădiri alăturate, înălţimea absolută se
limitează la 14,0 m măsuraţi de la terenul natural la coama acoperişului.
Se recomandă luarea în considerare acolo unde este cazul, ca termen de referinţă, media înălţimilor clădirilor existente.

11.2.1. Depăşirile de înălţimi sunt posibile dacă prin acestea nu se realizează

calcane spre clădiri protejate sau cu valoare ambientală. Ele se admit mai ales când avem de a
face cu un amplasament care necesită a fi subliniat (ex.:intersecţii de străzi)

PARTEA A III-A – Posibilităţi maximale de ocupare şi utilizare a terenului

Articolul 15 – Procentul de ocupare a terenului (POT)
POT max. = 60%
Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare a terenului a fost epuizată (prin utilizare
la
maxim a POT), restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în situaţia înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor.
Articolul 16 – Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) admis
CUT maxim = 2,5
– cererile de eliberare a autorizării de construire pentru situaţii în care este permisă depăşirea CUT vor fi însoţite, în mod obligatoriu de o ilustrare de arhitectură.

Zona ZIR 11 este o zonă ocupată cu obiective de interes public municipal şi se evidenţiază aparte având în vedere că funcţionalitata sa de instituţie spitalicească nu se supune, în principiu, reconversiei. Ea înglobează construcţia relativ nouă a Spitalului matereno-infantil şi construcţii mai vechi provenind din fondul tradiţional de dinainte de război cărora li s-au atribuit funcţiuni complementare spitalului. Evoluţia funcţiunii va subordona atitudinea faţă de fondul construit asupra căruia se poate interveni, în etape, pentru reabilitări. Acest tip de intervenţie poate susţine şi o cât mai unitară şi corectă integrare a întregului ansamblu de construcţii în zona protejată.

Articolul 11 – Înălţimea construcţiilor

Construcţiile existente nu se vor modifica volumetric. Construcţiile noi vor lua în considerare relaţionarea cu cele vechi pentru stabilirea înălţimilor.

Articolul 14 – Spaţii libere plantate

14.1. Spaţiile verzi publice existente se conservă sau se reamenajează. Reamplasarea arborilor izolaţi, clasaţi ca făcând parte din patrimoniul care trebuie

valorificat. se impune, când aceştia dispar.

PARTEA A III-A – Posibilităţi maximale de ocupare şi utilizare a terenului
Articolul 15 – Procentul de ocupare a terenului (POT)
POT se limitează la actuala ocupare a terenului. …
Articolul 16 – Coeficientul de utilizare a terenului (CUT)
CUT se înscrie în parametrii existenţi, calculaţi pentru terenul aferent funcţiunii spitalicești. ..

Ordinul Arhitecților din România – filiala Brașov-Covasna-Harghita

Președinte – arh. Johannes Bertleff